Bài viết về: Đơn hàng
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tổng quan quản lý đơn hàng

Sau khi khách đặt hàng, việc xử lý các đơn hàng một cách suôn sẻ và nhanh chóng cũng là một phần quan trọng trong kinh doanh trực tuyến. ShopBase cung cấp cho người bán các công cụ để quản lý hiệu quả tất cả các đơn đặt hàng: người bán có thể xem và chỉnh sửa các thông tin liên quan đến đơn đặt hàng, hiểu các trạng thái của đơn đặt hàng, hủy hoặc hoàn tiền cho khách, liên hệ với khách hàng dựa trên thông tin của đơn đặt hàng.
Phần này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng các công cụ quản lý đơn hàng mà ShopBase cung cấp để vận hành cửa hàng trực tuyến của mình hiệu quả nhất.

Phần này bao gồmXem một đơn hàng
Xem tiến trình của đơn hàng
Hiểu các chỉ số phân tích gian lận của đơn đặt hàng
Ngăn chặn các đơn đặt hàng gian lận
Thêm thẻ, ghi chú hoặc chỉnh sửa đơn hàng
Lấy thông tin để liên hệ với khách hàng
Xem trang trạng thái đơn hàng
Lưu trữ một đơn hàng
Hủy một đơn hàng
Hoàn tiền một đơn hàng
Xem nguồn truy cập của một đơn hàng
Chỉnh sửa đơn hàng ShopBase
Các ảnh hưởng có thể xảy ra khi chỉnh sửa đơn hàng

Cập nhật vào: 31/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!