Bài viết này cũng có sẵn trong:
Phân tích gian lận (Fraud analysis) là một công cụ mà Shopbase cung cấp giúp đánh giá tính an toàn của đơn đặt hàng để bảo vệ đơn đặt hàng khỏi những hành vi gian lận từ phía khách hàng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xem phân tích gian lận của một đơn đặt hàng và giải thích các chỉ số phân tích đó.

Lưu ý:

Các chỉ báo có thể cung cấp cho bạn cách phân tích một đơn đặt hàng nhưng không đưa ra kết luận đơn đặt hàng đó là gian lận hay không, việc đưa ra kết luận phụ thuộc vào bạn.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Orders

Mở một đơn đặt hàng mà bạn muốn phân tích

Tìm phần Fraud Analysis ở bên cột phải


Nhấn vào View full analysis, một hộp thoại mới sẽ bật lên, tại đây bạn có thể xem báo cáo đầy đủ về các chỉ số phân tích gian lận của đơn đặt hàng


Trong báo cáo phân tích gian lận, bạn sẽ thấy các phân tích liên quan đến địa chỉ IP khách hàng, địa chỉ thanh toán của khách hàng, mã CVV của thẻ khách hàng sử dụng, ... ở mục Indicators và các thông tin bổ sung cụ thể ở mục Additional Information. Các phân tích ở mục Indicators sử dụng các màu sắc khác nhau để phân loại cấp độ an toàn của đơn đặt hàng:

Xanh lá: hiển thị thông tin thường thấy trên các đơn đặt hàng an toàn
Đỏ: hiển thị thông tin thường thấy trên các đơn đặt hàng gian lận

Bạn có thể có đánh giá của riêng mình về khả năng một đơn đặt hàng là gian lận hay không bằng việc sử dụng các thông tin được cung cấp ở trên.

Các bài viết liên quan

Ngăn chặn các đơn đặt hàng gian lận
Xem một đơn hàng
Xem tiến trình của đơn hàng
Lấy thông tin để liên hệ với khách hàng
Xem trang trạng thái đơn hàng
Hủy một đơn hàng
Hoàn tiền một đơn hàng
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!