Bài viết về: Cài đặt
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Chấp nhận giao dịch thanh toán cho đơn hàng ShopBase

Khi khách hàng thanh toán thành công cho một đơn hàng, giao dịch thanh toán cần được chấp nhận và gửi đến ngân hàng để xử lý. Bạn có thể cài đặt chấp nhận giao dịch thanh toán thủ công hoặc tự động trên ShopBase.

Nội dung bài viếtA. Thiết lập chấp nhận giao dịch thanh toán tự động
B. Thiết lập chấp nhận giao dịch thanh toán thủ công
C. Chấp nhận giao dịch thanh toán cho các đơn hàng ShopBase
D. Các khoảng thời hạn ủy quyền khác nhau cho mỗi cổng thanh toán

A. Thiết lập chấp nhận giao dịch thanh toán tự độngTại trang quản trị ShopBase, đi tới Cài đặt (Settings) > Nhà cung cấp thanh toán (Payment providers).


Trong mục Thu hồi thanh toán (Payment capture), chọn Thu hồi thanh toán tự động cho đơn hàng (Automatically capture payment for orders). Trạng thái của thanh toán sẽ được cập nhật từ Được uỷ quyền (Authorized) sang Đã thanh toán (Paid).


Chọn Trì hoãn sau ... ngày kể từ ngày tạo (Delay after ... days from creation) và nhập số ngày bạn muốn trì hoãn quá trình chấp nhận giao dịch thanh toán vào ô trống. Bạn có thể chấp nhận giao dịch thanh toán thủ công trong khoảng thời gian này bằng cách thực hiện theo các bước trong phần C.

Số ngày tối đa bạn có thể trì hoãn thu hồi thanh toán là 5 ngày.


Chọn Loại trừ các đơn đặt hàng lừa đảo (Exclude fraud indicator orders) nếu bạn không muốn các khoản thanh toán có dấu hiệu gian lận (với ít nhất một cờ đỏ trong công cụ phân tích gian lận) được tự động chấp nhận. Khi bật tùy chọn này, bạn sẽ cần phải tự xét duyệt và chấp nhận thanh toán cho các đơn hàng này.


Đối với các đơn hàng có dấu hiệu gian lận cần được chấp nhận giao dịch theo cách thủ công, hệ thống sẽ tự động gửi email nhắc nhở đến địa chỉ email của bạn: sau 02 ngày kể từ ngày tạo đơn hàng nhưng không có giao dịch nào được chấp nhận; 02 ngày trước khi hết thời hạn ủy quyền; và 01 ngày trước khi hết thời hạn ủy quyền.

B. Thiết lập chấp nhận giao dịch thanh toán thủ côngTại trang quản trị ShopBase, đi tới Cài đặt (Settings) > Nhà cung cấp thanh toán (Payment providers).

Trong mục Thu hồi thanh toán (Payment capture), chọn Thu hồi thanh toán thủ công cho đơn hàng (Manually capture payment for orders). Khi bật tủy chọn này, trạng thái đơn hàng sẽ được chuyển thành Được uỷ quyền (Authorized) trước khi tiến hành chấp nhận giao dịch. Bạn có thể xét duyệt các đơn hàng trước khi thao tác, vui lòng tham khảo mục C trong bài viết này về cách chấp nhận giao dịch thanh toán thủ công.


Nếu thiết lập chấp nhận giao dịch thanh toán thủ công, bạn sẽ phải thao tác thanh toán cho từng đơn hàng theo chi tiết đơn hàng trước khi hết thời hạn ủy quyền.
Tùy chọn Đối với đơn hàng được xác nhận xử lý thủ công, hãy gửi email cảnh báo khi các ủy quyền sắp hết hạn (For manual captured order, send a warning email when authorizations are close to expiring) sẽ tự động được chọn để các email nhắc nhở được gửi đến địa chỉ email của bạn: sau 02 ngày kể từ ngày tạo đơn hàng nhưng không có khoản giao dịch nào được chấp nhận; 02 ngày trước khi hết thời hạn ủy quyền; và 01 ngày trước khi hết thời hạn ủy quyền.C. Chấp nhận giao dịch thanh toán cho các đơn hàng ShopBaseTại trang quản trị ShopBase, đi tới Đơn hàng (Orders) > Tất cả đơn hàng (All orders).

Chọn đơn hàng bạn muốn chấp nhận giao dịch thanh toán. Trong trang chi tiết đơn hàng, nhấp vào Thu hồi thanh toán (Capture payment).


Bạn có thể thao tác cho nhiều đơn hàng cùng lúc bằng cách chọn các đơn hàng trong danh sách > Thực hiện (Action) > Thu hồi thanh toán của đơn hàng (Capture order payment).D. Các khoảng thời hạn ủy quyền khác nhau cho mỗi cổng thanh toánTùy thuộc vào thiết lập của từng cổng thanh toán mà thời hạn ủy quyền sẽ khác nhau. Vui lòng tham khảo từng thời hạn cụ thể với các cổng thanh toán dưới đây:

Stripe: 7 ngày.
PayPal and PayPal Pro: 29 ngày.
ShopBase Payments: 7 ngày.
Cổng thanh toán tích hợp (Asiabill, Checkout.com, Braintree, EU Payment, v.v..): Các khoản thanh toán được tự động thu hồi theo mặc định.

Bạn không thể tiến hành chấp nhận giao dịch thanh toán cho đơn hàng sau khi thời hạn ủy quyền kết thúc.

Bài viết liên quanTổng quan về các phương thức thanh toán
Hiểu các chỉ số phân tích gian lận của đơn đặt hàng

Cập nhật vào: 14/04/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!