Bài viết về: Đơn hàng
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Lưu trữ một đơn hàng

Tất cả các đơn hàng sau khi đặt thành công trên hệ thống cửa hàng trực tuyến của bạn sẽ được hiển thị ở trạng thái Mở (Open). Việc các đơn hàng hiển thị cùng một trang thái như nhau trong danh sách các đơn hàng khiến việc theo dõi và quản lý đôi khi gặp khó khăn. Để khắc phục điều đó, ShopBase có tính năng cho phép người bán lưu trữ (Archive) các đơn hàng này. Khi đó những đơn hàng được lưu trữ đi sẽ mờ hơn so với những đơn hàng khác trong danh sách. Đơn hàng được lưu trữ vẫn sẽ được lưu thông tin trên hệ thống ShopBase, bạn vẫn có thể thao tác với đơn hàng đó như những đơn hàng khác.

Nội dung bài viếtA. Lưu trữ một đơn hàng từ trang All Orders
B. Lưu trữ một đơn hàng trên trang chi tiết đơn hàng

A. Lưu trữ một đơn hàng từ trang All OrdersTừ trang quản trị ShopBase, đi tới Đơn hàng (Orders) > Tất cả đơn hàng (All Orders).


Tích chọn vào ô bên cạnh đơn hàng bạn muốn lưu trữ.


Chọn Các tùy chọn (Actions) > Đơn hàng lưu trữ (Archive orders)B. Lưu trữ một đơn hàng trên trang chi tiết đơn hàngTừ trang quản trị ShopBase, đi tới Đơn hàng (Orders) > Tất cả đơn hàng (All Orders).


Nhấp vào đơn hàng muốn lưu trữ. Bạn sẽ được dẫn đến trang chi tiết đơn hàng.

Chọn Thêm tùy chọn (More actions) > Lưu trữ (Archive).Bài viết liên quanXem một đơn hàng
Xem tiến trình của đơn hàng
Thêm thẻ, ghi chú hoặc chỉnh sửa đơn hàng
Lấy thông tin để liên hệ với khách hàng
Xem trang trạng thái đơn hàng
Hủy một đơn hàng
Hoàn tiền một đơn hàng

Cập nhật vào: 19/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!