Bài viết về: Đơn hàng
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Lấy thông tin để liên hệ với khách hàng

Sau khi khách hàng đặt hàng, các đơn hàng có thể phát sinh những vấn đề hoặc sai sót như: địa chỉ giao hàng không chính xác, sản phẩm hết hàng,... Trong trường hợp đó, người bán cần liên hệ với khách hàng càng sớm càng tốt để cập nhật tình hình về trạng thái đơn hàng của họ. Phần này hướng dẫn bạn lấy thông tin để liên hệ với khách hàng.

Nội dung chính của bàiA. Lấy thông tin liên hệ từ trang thông tin đơn hàng
B. Lấy thông tin liên hệ từ trang thông tin khách hàng

A. Lấy thông tin liên hệ từ trang thông tin đơn hàngTừ trang quản trị ShopBase, đi tới Đơn hàng (Orders) > Tất cả đơn hàng (All Orders).


Bấm vào đơn hàng của khách hàng mà bạn muốn lấy thông tin liên hệ. Phần Thông tin liên hệ (Contact information) sẽ hiển thị email của khách hàng để bạn có thể liên hệ. Bạn có thể tìm số điện thoại và địa chỉ của khách hàng trong phần Địa chỉ giao hàng (Shipping address) hoặc Địa chỉ thanh toán (Billing address).B. Lấy thông tin liên hệ từ trang thông tin khách hàngTừ trang quản trị ShopBase, đi tới Khách hàng (Customers).


Tìm kiếm bằng thông tin khách hàng trong thanh Tìm kiếm khách hàng (Search customers) và nhấp vào khách hàng bạn muốn liên hệ. Bạn sẽ được dẫn đến trang thông tin chi tiết khách hàng. Tại đây, bạn có thể tìm thấy địa chỉ email hoặc số điện thoại của khách hàng để liên hệ với họ trong mục Liên hệ (Contact)Địa chỉ mặc định (Default address).Các bài viết liên quanXem một đơn hàng
Xem tiến trình của đơn hàng
Thêm thẻ, ghi chú hoặc chỉnh sửa đơn hàng
Xem trang trạng thái đơn hàng
Lưu trữ một đơn hàng
Hủy một đơn hàng
Hoàn tiền một đơn hàng

Cập nhật vào: 19/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!