Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trong bài này:

Tạo store PrintBase
Tạo sản phẩm
Cá nhân hóa theme
Thêm thông tin Payout
Kết nối tên miền
Cài đặt tracking
Tạo feed sản phẩm


1. Tạo store PrintBase

Bạn có thể bắt đầu tạo trang store PrintBase qua đường link sau.

Sau khi điền tên store, bấm Start free trial và một store mới sẽ được tạo.2. Tạo sản phẩm

Để tìm hiểu về cách tạo campaign với PrintBase, bạn có thể đọc thêm tại đây: Cách tạo sản phẩm với PrintBase

3. Cá nhân hóa theme

Theme mặc định cho các store Print-on-demand là Roller theme. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách cá nhân hóa theme cho store của mình tại đây.

4. Thêm thông tin Payout

Để có thể nhận payout, bạn cần kết nối với tài khoản PrintBase với tài khoản Payoneer đã được xác minh chính chủ.

Vào mục Balance > Payout và bấm Edit để thêm thông tin này.Bạn có thể tìm hiểu thêm về Payout với PrintBase tại đây.

5. Kết nối tên miền

Nếu bạn muốn kết nối tên miền có sẵn với store PrintBase, chỉ cần vào mục Online store > Domains > Connect a domain và nhập tên miền.Bạn có thể tìm hiểu thêm và kết nối tên miền tại đây.

6. Cài đặt tracking

Bạn có thể tham khảo những tài liệu sau để theo dõi và tối ưu hóa quảng cáo cho campaign trên Facebook và Google Ads:

Theo dõi chuyển đổi của Google Ads trên ShopBase
Cài đặt Facebook Pixel

7. Tạo feed sản phẩm

ShopBase có sẵn tính năng feed sản phẩm để bạn có thể tạo feed nhanh chóng và tải feed lên các kênh bán hàng như Facebook và Google Ads.

Bạn có thể tham khảo hướng dẫn trong bài này: Tìm hiểu về Product feed
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!