Bài viết này cũng có sẵn trong:
Nếu bạn không có sẵn tên miền riêng cho cửa hàng của mình, bạn có thể mua một tên miền ngay trên ShopBase. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn mua một tên miền từ ShopBase chỉ trong một vài bước đơn giản.

Hướng dẫn

Tìm hiểu về Dropshipping với PlusBase: Khóa học EZ Dropshipping miễn phí

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Domains. Nhấp vào Buy New Domain.


Nhập tên miền bạn muốn mua. Một danh sách các tên miền có sẵn dựa theo thông tin bạn vừa nhập sẽ được hiển thị, Nhấp vào Buy bên cạnh tên miền bạn muốn mua.Bạn sẽ được chuyển tới trang Buy new domain và chọn Buy Domain để hoàn tất quá trình mua tên miền. Sau khi mua, tên miền mới sẽ được tự động kết nối với cửa hàng.


Kiểm tra email được gửi từ ResellerClub để hoàn thành việc xác minh email. Tên miền của bạn sẽ bị tạm ngưng nếu bạn không xác minh email của mình trong vòng 15 ngày kể từ ngày mua.

Bạn có thể tự gia hạn đăng ký tên miền của mình tại trang quản trị ShopBase bằng cách chọn "Auto-renew this domain every year". Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết trong bài viết này để biết cách gia hạn tên miền trên ShopBase.


Đối với miền do ShopBase quản lý trong cửa hàng PrintBase hoặc PlusBase, sau vài phút hoàn tất quy trình xác minh email và thiết lập tên miền này làm tên miền chính cho cửa hàng của bạn, email alias được tạo tự động sẽ được hiển thị trong phần Contact Us tại cuối trang của cửa hàng.

Bài viết liên quan

Tổng quan về tên miền
Cài đặt Email GSuite cho tên miền được mua qua ShopBase
Thêm tên miền có sẵn vào cửa hàng ShopBase
Xóa tên miền khỏi cửa hàng ShopBase
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!