Bài viết này cũng có sẵn trong:
Sau khi nhận đơn đặt hàng từ khách, việc tiếp theo người bán cần làm là xử lý các đơn đặt hàng này. Quá trình xử lý một đơn đặt hàng là quá trình liên hệ nhà cung cấp (hoặc tự sản xuất) để đóng gói sản phẩm và gửi đến địa chỉ mà khách đăng ký nhận hàng. Ngoài hình thức xử lý đơn hàng theo phương pháp thủ công (từng đơn hàng lẻ), ShopBase cung cấp cho bạn nhiều công cụ khác như xử lý đơn hàng bằng tệp CSV, xử lý các đơn hàng in ấn (POD) bằng ứng dụng PrintHub, xử lý các đơn hàng dropshipping bằng ứng dụng Ali Dropship Connector hoặc CrossPanda để giúp bạn tiết kiệm thời gian trong việc xử lý nhiều đơn hàng cùng một lúc. Phần này sẽ giới thiệu cho bạn làm quen với các phương pháp xử lý các đơn hàng khác nhau và hướng dẫn bạn thực hành để bạn xử lý các đơn hàng cho cửa hàng của mình.

Nội dung phần này bao gồm

Hiểu về quy trình xử lý đơn hàng
Xử lý đơn hàng theo cách thủ công
Xử lý đơn hàng bằng tệp CSV
Chèn hình ảnh sản phẩm trong tệp CSV để thực hiện việc xử lý đơn hàng
Quản lý đơn hàng của nhiều cửa hàng cùng lúc
Xử lý đơn hàng với PrintHub
Xử lý đơn hàng bằng ứng dụng Ali Dropship Connector
Xử lý đơn hàng với CrossPanda
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!