Bài viết về: Đơn hàng
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Cách xử lý đơn hàng dropshipping

Bải viết này sẽ cung cấp thông tin về quy trình xử lý đơn hàng dropshipping của ShopBase.

Nội dung bài viếtA. Cách thiết lập xử lý đơn hàng (tự động, tệp CSV, ứng dụng Ali Dropship, PlusHub)
B. Quy trình xử lý đơn hàng - trạng thái đơn hàng)
C. Xử lý đơn hàng hàng loạt

A. Cách thiết lập xử lý đơn hàng (tự động, tệp CSV, ứng dụng Ali Dropship, PlusHub)Với ứng dụng Ali Dropship, đơn hàng sẽ được xử lý tự động.
Nếu bạn muốn xử lý đơn hàng bằng tệp CSV, vui lòng tham khảo bài viết này.
Nếu bạn muốn xử lý đơn hàng với PlusHub, vui lòng tham khảo thông tin chi tiết trong bài viết này.

B. Quy trình xử lý đơn hàng - trạng thái đơn hàngVui lòng tham khảo bài viết này nếu bạn cần kiểm tra trạng thái đơn hàng của bạn.

C. Xử lý đơn hàng hàng loạtBạn có thể tiến hành xử lý đơn hàng hàng loạt trong mục Đơn hàng (Orders) tại trang quản trị ShopBase bằng cách nhập tệp CSV có mã theo dõi đơn hàng:

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Đơn hàng (Orders).
Chọn Nhập mã vận đơn (Import tracking number).
Tải tệp CSV, đơn hàng sẽ được đánh dấu là đã hoàn thành (fulfilled).

Nhập mã theo dõi đơn hàng

Bài viết liên quanHiểu về quy trình xử lý đơn hàng
Xử lý đơn hàng tự động
Xử lý đơn hàng bằng tệp CSV
Xử lý đơn hàng bằng ứng dụng Ali Dropship Connector
Lưu trữ một đơn hàng
Tạo đơn hàng thử nghiệm trên ShopBase
Hủy một đơn hàng
Tổng quan quản lý đơn hàng
Các câu hỏi thường gặp về quản lý đơn hàng

Cập nhật vào: 21/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!