Bài viết này cũng có sẵn trong:
Sau khi nhận được yêu cầu báo giáđặt mua sản phẩm cho đơn hàng, bạn có thể tiến hành xử lý đơn hàng qua ShopBase Fulfillment. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách xử lý đơn hàng qua ShopBase Fulfillment.

Nội dung bài viết

A. Hiểu về các trạng thái xử lý đơn hàng
B. Xử lý đơn hàng qua ShopBase Fulfillment
C. Thanh toán để xử lý đơn hàng

A. Hiểu về các trạng thái xử lý đơn hàng

Mỗi đơn hàng sẽ có các trạng thái xử lý như sau:

Unfulfilled: Đơn hàng mới được tạo.
Awaiting stock: Đơn hàng có các mặt hàng đang chờ được bổ sung trước khi xử lý.
Processing: Đơn hàng đang được xử lý với các mặt hàng có sẵn trong kho.
Fulfilled: Đơn hàng đang được vận chuyển cùng với mã theo dõi.
Partially processing: Chỉ một phần của đơn hàng đang được xử lý và chưa có sản phẩm nào được vận chuyển đi.
Partially fulfilled: Chỉ một phần của đơn hàng đang được vận chuyển cùng với mã theo dõi.B. Xử lý đơn hàng qua ShopBase Fulfillment

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Orders > All orders.


Chọn đơn hàng bạn muốn xử lý, rồi nhấp vào Fulfill with > ShopBase Fulfillment.


Tại trang Fulfill orders, tất cả các mặt hàng sẽ được phân loại trong các tab khác nhau tùy thuộc vào việc các mặt hàng đó đã sẵn sàng để được xử lí hay chưa.

Mỗi mặt hàng của một đơn hàng có thể thuộc nhiều tab khác nhau.


To fulfill: gồm các mặt hàng được liên kết tới các sản phẩm trong kho mà bạn đã mua thông qua ShopBase Fulfillment. Không có lỗi địa chỉ giao hàng được phát hiện trên hệ thống.
Need mapping: gồm các mặt hàng không được liên kết tới các sản phẩm trong kho mà bạn đã mua qua ShopBase Fulfillment.
Cannot fulfill: gồm các mặt hàng không thể xử lý do thông tin khách hàng bị thiếu hoặc không phù hợp. Ví dụ: Địa chỉ giao hàng có lỗi định dạng hoặc địa chỉ nằm trong danh sách hạn chế giao hàng bởi ShopBase Fulfillment. Bạn có thể bấm vào Edit address để chỉnh sửa địa chỉ cho phù hợp.


Sent fulfillment request: gồm các mặt hàng được gửi yêu cầu xử lý thành công nhưng vẫn chưa được xử lý.
Awaiting stock: gồm các mặt hàng đang chờ được bổ sung vào kho. Bạn có thể nhấp vào Cancel fulfillment để hủy yêu cầu xử lý đơn hàng.

Khi yêu cầu xử lý bị hủy, phí vận chuyển sẽ được hoàn lại vào ShopBase Balance.
Mỗi đơn hàng bị hủy sẽ tạo ra một hóa đơn trong ShopBase Balance. Bạn có thể xem hóa đơn của các giao dịch xử lý đơn hàng tại ShopBase Fulfillment bằng cách truy cập vào Balance > View history và lọc với nội dung Refund shipping fee ShopBase Fulfillment.

Processing: gồm các mặt hàng đã được yêu cầu xử lý với ShopBase Fulfillment và đang được xử lý. Bạn có thể nhấp vào Cancel fulfillment để hủy yêu cầu xử lý đơn hàng.
Khi yêu cầu xử lý bị hủy, phí vận chuyển sẽ được hoàn lại vào ShopBase Balance.


Fulfilled: bao gồm các mặt hàng đã được xử lý bởi ShopBase Fulfillment. Tại đây bạn có thể chọn File a claim để gửi khiếu nại cho đơn hàng của bạn.


Chọn mặt hàng bạn muốn xử lý.

Bạn có thể chọn các mặt hàng từ các cửa hàng khác nhau bằng cách nhấp vào Current store và chọn cửa hàng mà bạn muốn xử lý đơn hàng.


Bạn có thể thay đổi đơn vị vận chuyển cho từng đơn hàng bằng cách nhấp vào tên đơn vị vận chuyển trong mục Shipping.


Trong trường hợp bạn muốn chỉnh sửa liên kết các sản phẩm của mình:

Nếu bạn muốn chỉnh sửa liên kết sản phẩm cho tất cả đơn hàng vào kho ShopBase Fulfillment, nhấp vào biểu tượng Change mapping. Bạn sẽ được chuyển đến trang Product mapping. Vui lòng tham khảo bài viết này về cách liên kết sản phẩm vào ShopBase Fulfillment.


Sau khi liên kết xong, nhấp Save changes và bạn sẽ được chuyển đến trang Fulfill orders. Sản phẩm mới được liên kết sẽ được hiển thị trong Warehouse product.Nếu bạn muốn chỉnh sửa liên kết sản phẩm cho những đơn hàng được chọn vào kho ShopBase Fulfillment, nhấp vào Replace warehouse item.


Tại cửa sổ pop-up, sản phẩm đang được liên kết sẽ tự động được hiển thị. Bạn có thể tìm kiếm mặt hàng khác trong kho để thay thế theo ý muốn và nhấp vào Replace.


Nếu bạn tích vào Replace for all current orders, tất cả đơn đặt hàng của các mặt hàng đã được liên kết trong kho sẽ được tự động liên kết với các mặt hàng mới.


Sau khi liên kết xong, nhấp Save changes và bạn sẽ được chuyển đến trang Fulfill orders. Sản phẩm mới được liên kết sẽ được hiển thị trong Warehouse product.

Để xử lý các đơn hàng được chọn, nhấp vào Fulfill selected orders. Sẽ có thanh thông báo hiển thị để bạn xem lại đơn hàng của mình và thanh toán. Vui lòng tham khảo phần C để biết thêm thông tin.

C. Thanh toán để xử lý đơn hàng

Sau khi chọn Fulfill selected orders, sẽ có thanh thông báo hiển thị để bạn thấy số lượng mặt hàng sẽ được xử lý cũng như số lượng mặt hàng không thể xử lý được do không đủ hàng.


Tích chọn Auto purchase enough item to fulfill để mua thêm hàng.


Nhấp vào Checkout để thực hiện thanh toán qua ShopBase Balance.


Bạn sẽ được chuyển đến trang Make a payment nơi bạn có thể xem chi tiết về chi phí sản phẩm và phí vận chuyển trước khi thanh toán cho các đơn hàng.


Sau khi thanh toán được thực hiện, các mặt hàng sẽ lập tức được chuyển sang trạng thái Awaiting stockProcessing.
Các mặt hàng đang chờ được bổ sung vào kho sẽ được đánh dấu là Awaiting stock.
Các mặt hàng có sẵn trong kho sẽ được đánh dấu là Processing.
Nếu số lượng mặt hàng của các đơn hàng được xử lý quá lớn (ví dụ: khoảng 500 mặt hàng), sau khi thanh toán được thực hiện, một số mặt hàng sẽ được chuyển đến tab Send fulfillment request, rồi đến tab Awaiting stockProcessing trong một vài phút.

Mỗi yêu cầu xử lý sẽ có một hóa đơn tương ứng. Bạn có thể xem hóa đơn của các giao dịch yêu cầu xử lý trong ShopBase Fulfillment bằng cách truy cập vào Balance > View history và lọc với nội dung Charge shipping fee ShopBase FulfillmentCharge shipping & purchasing order ShopBase Fulfillment.
Nếu hàng hóa của bạn có sẵn, các mã theo dõi cho đơn hàng của bạn sẽ có hiệu lực trong vòng 24 giờ. Ngược lại, có thể sẽ mất một vài ngày (khoảng 5 ngày, hoặc hơn 5 ngày trong thời gian cao điểm) để mua hàng và xử lý đơn hàng.

Bài viết liên quan

Tổng quan về ShopBase Fulfillment
Gửi khiếu nại cho đơn hàng trong ShopBase Fulfillment
Xử lý đơn hàng theo cách thủ công
Xử lý đơn hàng bằng tệp CSV
Chèn hình ảnh sản phẩm trong tệp CSV để thực hiện việc xử lý đơn hàng
Xử lý đơn hàng với Print Hub
Xử lý đơn hàng bằng ứng dụng Ali Dropship Connector
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!