Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bài viết này sẽ hướng dẫn người bán chuyển đổi hình ảnh sản phẩm từ liên kết hình ảnh sản phẩm trong tệp CSV để giúp cho quá trình xử lý đơn hàng tiết kiệm thời gian và chính xác hơn. Khi thực hiện xử lý nhiều đơn hàng cùng lúc, thay vì phải mở thông tin chi tiết từng đơn hàng để xem hình ảnh sản phẩm, hình ảnh biến thể sản phẩm để gửi khách hàng cho chính xác, việc chèn hình ảnh sản phẩm trong tệp CSV giúp người bán nắm được thông tin chính xác về sản phẩm cần gửi khách khi chỉ phải mở và kiểm tra thông tin trên tệp CSV.

Nội dung chính bài viết

A. Xuất các đơn hàng với liên kết hình ảnh tương ứng ở định dạng CSV

B. Chuyển đổi liên kết hình ảnh sản phẩm thành hình ảnh thực tế của sản phẩm

A. Xuất các đơn hàng với liên kết hình ảnh tương ứng ở định dạng CSV

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Orders > All orders.

Chọn các đơn mà bạn muốn thực hiện xử lý đơn hàng.


Sau đó bấm Export.


Một cửa sổ mới được mở ra, chọn Selected ... orders trong mục Exports, chọn Customize export fields trong mục Export template.

Sau đó chọn các trường bạn muốn xuất thông tin đơn hàng ra tệp CSV bao gồm ba trường bắt buộc để thực hiện hướng dẫn của bài viết là Name, Lineitem Name, Lineitem Image. Bạn tiến hành chọn các trường này bằng cách nhấn dấu + tương ứng với các trường thông tin ở cột Available Fields thuộc mục Customize export fields, sau khi được chọn các trường thông tin này sẽ hiển thị ở cột Fields To Export như hình dưới.


Nhấn vào Export to file để hoàn thành quá trình xuất tệp CSV.


Lưu ý:

Vui lòng kiểm tra kỹ để đảm bảo các trường thông tin thuộc các cột được phân tách rõ ràng, tránh trường hợp chuyển đổi từ liên kết hình ảnh sản phẩm thành ảnh sản phẩm gặp lỗi.

B. Chuyển đổi liên kết hình ảnh sản phẩm thành hình ảnh thực tế của sản phẩm

Hướng dẫn

Mở tệp CSV vừa tải về ở mục A bằng Microsoft Excel, nhấp chuột phải vào khoảng trắng bất kỳ thuộc dải biểu tượng. Một menu thả xuống hiện ra, chọn Customize the Ribbon.


Đánh dấu tích để chọn Developer sau đó nhấp OK.


Sau đó tab Developer sẽ được hiển thị trên Microsoft Excel.


Nhấp vào tab Developer chọn Visual Basic để mở cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications window


Cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications window được mở ra, chọn Insert > Module


Dán mã code dưới đây vào cửa sổ được bật lên.

Sub URLPictureInsert()
Rows("2:7").RowHeight = 60
Dim Pshp As Shape
Dim xRg As Range
Dim xCol As Long
On Error Resume Next
Application.ScreenUpdating = False
Set Rng = ActiveSheet.Range("C2:C7")
For Each cell In Rng
filenam = cell
ActiveSheet.Pictures.Insert(filenam).Select
Set Pshp = Selection.ShapeRange.Item(1)
If Pshp Is Nothing Then GoTo lab
xCol = cell.Column + 1
Set xRg = Cells(cell.Row, xCol)
With Pshp
.LockAspectRatio = msoFalse
If .Width > xRg.Width Then .Width = xRg.Width * 2 / 3
If .Height > xRg.Height Then .Height = xRg.Height * 2 / 3
.Top = xRg.Top + (xRg.Height - .Height) / 2
.Left = xRg.Left + (xRg.Width - .Width) / 2
End With
lab:
Set Pshp = Nothing
Range("A2").Select
Next
Application.ScreenUpdating = True
End SubLưu ý:

Trong đoạn code phía trên, có một số giá trị tùy biến bạn có thể thay đổi như Rows("2:7") để xác định phạm vi của tất cả các dòng thông tin sản phẩm trong tệp CSV (trong ví dụ này là dòng thứ 2 đến dòng thứ 7), RowHeight = 60 là chiều cao của các dòng trong tệp CSV (trong ví dụ này là 60 pixels), ActiveSheet.Range("C2:C7") là tọa độ của các ô chứa liên kết hình ảnh sản phẩm (trong ví dụ này là từ ô C2 xuống ô C7).

Với mã code này, bạn không thể chỉ định kích thước của hình ảnh được chuyển đổi theo nhu cầu của bạn.

Đoạn mã trên chỉ có thể giúp bạn trích xuất hình ảnh sản phẩm vào các ô thuộc cột bên phải cột Lineitem Image chứa liên kết sản phẩm, bạn không thể chỉ định ô tùy ý để xuất hình ảnh.
Ấn phím F5 hoặc ấn nút Run để mã code bắt đầu chạy.


Lưu ý:

Phải mất một lúc để mã code hoàn tất quá trình chuyển đổi hình ảnh từ liên kết hình ảnh sản phẩm, thời gian nhanh hay lâu sẽ phụ thuộc vào số hàng mà tệp CSV có (ước tính sẽ mất khoảng 10 phút cho một tệp có 650 dòng.)
Lưu tệp ở định dạng .xlsx để tệp hoạt động bình thường khi bạn gửi cho các bộ phận khác liên quan.

Sau đó, tất cả các hình ảnh được chuyển đổi từ ​​các liên kết hình ảnh sản phẩm sẽ hiển thị ngay cột bên phải cột Lineitem Image tương ứng với mỗi sản phẩm như hình dưới:Các bài viết liên quan

Xử lý đơn hàng theo cách thủ công
Xử lý đơn hàng bằng tệp CSV
Xử lý đơn hàng với PrintHub
Xử lý đơn hàng bằng ứng dụng Ali Dropship Connector
Xử lý đơn hàng với CrossPanda
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!