Bài viết này cũng có sẵn trong:
Ứng dụng Ali Dropship Connector sẽ tự động cập nhật mã vận đơn và chuyển đơn hàng sang tab Fulfilled (đã được xử lý) sau khi nhà sản xuất nhận thanh toán từ bạn và đóng gói hàng gửi khách. Trong trường hợp bạn tự xử lý đơn hàng theo cách thủ công hoặc theo các cách khác không thông qua ứng dụng Ali Dropship Connector và muốn chuyển trạng thái đơn hàng sang Fulfilled, vui lòng tham khảo hướng dẫn từ bài viết này.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Apps >> Ali Dropship Connector. Chọn Manage Orders, bạn sẽ được đưa tới trang danh sách các đơn đặt hàng.

Nhấp vào đơn đặt hàng bất kỳ mà bạn đã xử lý đơn bằng các cách ngoài ứng dụng Ali Dropship Connector và muốn chuyển trạng thái đơn hàng sang đã xử lý, ấn Mark as fulfilled.


Ngay sau khi bạn ấn vào nút Mark as fulfilled, đơn hàng sẽ được chuyển sang trạng thái Fulfilled (được chuyển sang tab Fulfilled).

Lưu ý:

Việc chuyển đơn hàng sang trạng thái Fulfilled chỉ mang tính sắp xếp các đơn hàng vào các tab để dễ quản lý. Nếu bạn không sử dụng ứng dụng Ali Dropship Connector để kết nối với các nhà cung cấp Aliexpress và xử lý đơn hàng thì bạn phải liên hệ với nhà cung cấp khác hoặc tự sản xuất sản phẩm và đóng gói để gửi khách trước khi chuyển đơn hàng sang trạng thái Fulfilled.

Các bài viết liên quan

Hiểu quy trình xử lý và trạng thái đơn hàng của Ali Dropship Connector
Cài đặt quy tắc để Ali Dropship Connector tự động đặt giá cho sản phẩm
Cài đặt chế độ tự động cập nhật cho Ali Dropship Connector
Nhập sản phẩm từ Aliexpress vào cửa hàng bằng Ali Dropship Connector
Kết nối sản phẩm của cửa hàng với sản phẩm trên Aliexpress
Xử lý đơn hàng bằng ứng dụng Ali Dropship Connector
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!