Bài viết về: Ali DropShip Connector
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Xử lý đơn hàng một cách thủ công

Ứng dụng Ali Dropship Connector sẽ tự động cập nhật mã vận đơn và chuyển đơn hàng sang tab Fulfilled (đã được xử lý) sau khi nhà sản xuất nhận thanh toán từ bạn và đóng gói sản phẩm để giao đến khách hàng. Trong trường hợp bạn tự xử lý đơn hàng theo cách thủ công hoặc theo các cách khác không thông qua ứng dụng Ali Dropship Connector và muốn chuyển trạng thái đơn hàng sang Fulfilled, vui lòng tham khảo hướng dẫn từ bài viết này.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Ứng dụng (Apps) > Ali Dropship Connector. Chọn Quản lý đơn hàng (Manage Orders), bạn sẽ được đưa tới trang danh sách các đơn hàng.


Mở đơn hàng mà bạn muốn cập nhật trạng thái xử lý và nhấp vào Đánh dấu đã xử lý (Mark as fulfilled).


Sau khi nhấp vào nút Đánh dấu đã xử lý (Mark as fulfilled), trạng thái xử lý đơn hàng sẽ được thay đổi thành Đã xử lý (Fulfilled) (được chuyển sang tab Đã xử lý (Fulfilled)).

Việc chuyển đơn hàng sang trạng thái Đã xử lý (Fulfilled) chỉ mang tính sắp xếp các đơn hàng vào các tab để dễ quản lý. Nếu bạn không sử dụng ứng dụng Ali Dropship Connector để kết nối với các nhà cung cấp AliExpress và xử lý đơn hàng thì bạn phải liên hệ với nhà cung cấp khác hoặc tự sản xuất sản phẩm và đóng gói để gửi khách trước khi chuyển đơn hàng sang trạng thái Đã xử lý (Fulfilled).

Bài viết liên quanTổng quan về ứng dụng Ali Dropship Connector
Hiểu quy trình xử lý và trạng thái đơn hàng của Ali Dropship Connector
Cài đặt quy tắc để Ali Dropship Connector tự động đặt giá cho sản phẩm
Cài đặt chế độ tự động cập nhật cho Ali Dropship Connector
Nhập sản phẩm từ Aliexpress vào cửa hàng bằng Ali Dropship Connector
Kết nối sản phẩm của cửa hàng với sản phẩm trên Aliexpress
Xử lý đơn hàng bằng ứng dụng Ali Dropship Connector

Cập nhật vào: 01/03/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!