Bài viết về: Tài khoản
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tổng quan về tài khoản ShopBase

Mục Account trong trang quản trị ShopBase sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về cửa hàng. Tại trang Account, bạn có thể quản lý tài khoản của mình, tài khoản của nhân viên, quyền của nhân viên, gói đăng ký và trạng thái của cửa hàng, cùng với:

Thông tin hồ sơ: Thông tin liên lạc, tên, địa chỉ e-mail, số điện thoại của bạn.
Bảo mật cửa hàng: Thông tin truy cập cửa hàng vào của bạn.
Thông tin thanh toán: Thông tin và phương thức thanh toán của bạn.

Trong phần nàyTổng quan về tài khoảnCác khoản phí và thanh toán
Cách thay đổi gói dịch vụ của ShopBase
Áp dụng mã ưu đãi cho cửa hàng
Cập nhật thông tin và phương thức thanh toán

Tài khoản và quyền hạnĐăng ký và đăng nhập vào ShopBase
Thiết lập và hoàn thiện hồ sơ ShopBase
Thay đổi email và mật khẩu đăng nhập vào trang quản trị ShopBase
Bảo mật tài khoản ShopBase của bạn
Thêm và quản lý tài khoản nhân viên trên ShopBase

Trạng thái của cửa hàngChuyển đổi giữa các cửa hàng ShopBase
Đóng cửa hàng ShopBase của bạn

Cập nhật vào: 31/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!