Bài viết này cũng có sẵn trong:
ShopBase đã xây dựng tính năng Product Feed nhằm hỗ trợ việc tạo các feed cho sản phẩm để có thể đăng lên các kênh bán hàng như là Facebook & Google Ads.

Không giống như các platform khác, với ShopBase bạn không cần phải thêm mã theo dõi của Facebook & Google Ads mà nó đã được tính hợp trên ShopBase. Tất cả những gì bạn cần làm là thêm Google conversion ID & Facebook pixel vào mục Preferences trong trang quản trị ShopBase.

Nội dung bài viết

A. Tạo feed sản phẩm trên ShopBase
B. Thiết lập giới tính và độ tuổi
C. Thêm và chèn lên các giá trị feed có sẵn
D. Đưa feed sản phẩm lên các kênh bán hàng
E. Cập nhật feed ngay lập tức.

A. Tạo feed sản phẩm trên ShopBase

Tại trang quản trị ShopBase > Products > Product feeds > Add product feed.Điền các trường thông tin cần thiết và khởi tạo feed.

Không thể tạo bất kỳ sản phẩm nào mà không có hình ảnh cho nguồn cấp dữ liệu, do đó chúng sẽ không xuất hiện trong URL nguồn cấp dữ liệu sản phẩm.
Bạn có thể đặt tên feed theo định dạng tên Collection - Product Feed.
Nếu sản phẩm của bạn là sản phẩm cá nhân hóa hoặc bạn chỉ chạy quảng cáo cho sản phẩm đó trên Shopping Ads, bạn có thể chọn Yes tại mục Submit products as custom products. Khi đó ShopBase sẽ không tạo feed có Product Identifier cho sản phẩm này (như là Tên thương hiệu hay Mã GTIN/Barcode)
Với mục danh mục sản phẩm Google, bạn cần chọn giới tính (gender) và độ tuổi (Age group).

Mỗi liên kết nguồn cấp dữ liệu chứa tối đa 200.000 biến thể. Do đó, nếu bạn tạo nguồn cấp dữ liệu có hơn 200.000 biến thể, thì sẽ có nhiều hơn 1 URL được tạo.

B. Thiết lập giới tính và độ tuổi

Đây là một bước bắt buộc nếu bạn bán các sản phẩm thời trang.

Tại trang quản trị ShopBase, vào trang Products và click vào tên sản phẩm bạn lựa chọn thêm labels.Tại trang Edit product, đến mục Tags. Điền thuộc tính (attributes) theo đúng định dạng và nhấn Enter để nhập kết quả. Click Save changes tại góc phải trên cùng để lưu thay đổi.

Lưu ý: ShopBase hỗ trợ thêm tags cho các trường của sản phẩm dưới định dạng feed-{field}-{Value} để viết đè giá trị lên các giá trị có sẵn. Vui lòng tham khảo mục C trong bài viết này để có thêm thông tin.

Bạn cũng có thể thiết lập giới tính và độ tuổi khi tạo nguồn cấp dữ liệu cho sản phẩm thay cho việc thêm thẻ (tags):Nếu giới tính và độ tuổi đều được thêm feed tại mục product feed và thẻ tags, feed thiết lập qua tags sẽ được ưu tiên sử dụng.

Sau khi tạo xong, feed của bạn sẽ được tự động cập nhật hàng ngày ngay khi có thay đổi trong mục Products > Product feeds (tham khảo ảnh mô tả bên dưới), và quá trình cập nhật có thể mất khoảng một vài giờ để đồng bộ cho cả hệ thống. Thời gian cập nhật của các cửa hàng có thể khác nhau. Feed cũng sẽ được cập nhật tức thì nếu có thay đổi mới trong mục Product feeds tại trang quản trị ShopBase (ví dụ như tiêu đề của feed).Đường dẫn cũng sẽ không thay đổi và có thể sử dụng trên cả kênh Google và Facebook. Chi tiết hơn bạn có thể xem phần E trong bài viết này.

C. Thêm và chèn lên các giá trị feed có sẵn

Với các trường feed như Custom Labels hay giá trị bạn muốn ghi chèn lên (override), bạn có thể thêm tag sản phẩm (hoặc tạo update hàng loạt cho tags) với các sản phẩm cần cập nhật. Định dạng tag cần thêm sẽ là feed-{field}-{Value}.

Ví dụ: Để thêm custom label có giá trị ABC, bạn cần thêm tag feed-custom_label_0-ABC cho sản phẩm.

D. Đưa feed sản phẩm lên các kênh bán hàng

Sau khi bạn tạo xong feed sản phẩm, bạn có thể đăng chúng lên Google Merchant Center hoặc Facebook Business Manager tùy theo nhu cầu của cửa hàng.

Một số bài hướng dẫn liên quan
Xác thực website ShopBase trên Google Merchant Center
Thêm feed sản phẩm lên Google Merchant Center
Thêm feed sản phẩm lên Facebook Business

E. Cập nhật feed ngay lập tức.

Để cập nhật feed của bạn ngay lập tức (sau khi bạn có thay đổi mới):

Tại trang quản trị ShopBase> Product feeds. Click tên feed để vào trang chỉnh sửa feed.
Chỉnh sửa tên feed của bạn. Lưu thay đổi.
Bạn có thể đổi lại tên về tên cũ. Lưu thay đổi.
Đi đến tài khoản Google Merchant Center của bạn > Products > Feeds. Chọn vào tên feed, và nhấn Fetch now

Đường link sẽ vẫn giữ nguyên, và bạn có thể dùng cho cả Google cũng như Facebook.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!