This article is also available in:
ShopBase đã xây dựng tính năng Product Feed nhằm hỗ trợ việc tạo các feed cho sản phẩm để có thể đăng lên các kênh bán hàng như là Facebook & Google Ads.

Không giống như các platform khác, với ShopBase bạn không cần phải thêm tracking code của Facebook & Google Ads mà nó đã được tính hợp trên ShopBase. Tất cả những gì bạn cần làm là thêm Google conversion ID & Facebook pixel trong mục Preferences của Online Store.

Đề mục
A. Tạo feed sản phẩm trên ShopBase
B. Thiết lập giới tính và độ tuổi
C. Đưa feed sản phẩm lên các kênh quảng cáo

A. Tạo feed sản phẩm trên ShopBase
Tại trang ShopBase Admin > Products > Product feeds > Add product feed.Điền các trường thông tin cần thiết và khởi tạo feed.

Bạn có thể đặt tên feed theo định dạng tên Collection - Product Feed.
Nếu sản phẩm của bạn là sản phẩm cá nhân hóa hoặc sản phẩm mà mình bạn chạy quảng cáo trên Shopping Ads, bạn có thể chọn Yes tại mục Submit products as custom products. Khi đó ShopBase sẽ không tạo feed có Product Identifier cho sản phẩm này (như là Tên thương hiệu hay Mã GTIN/Barcode)
Với mục Google product category, bạn sẽ cần chọn giới tính (gender) và độ tuổi (Age group).

B. Thiết lập giới tính và độ tuổi

Đây là một bước bắt buộc nếu bạn bán các sản phẩm thời trang.

Thêm feed cho từng sản phẩm

Tại ShopBase admin của cửa hàng, vào trang Products và click vào tên sản phẩm bạn lựa chọn thêm labels.Tại trang Edit product, đến mục Tags. Điền thuộc tính (attributes) theo đúng định dạng và nhấn Enter để nhập kết quả. Click Save changes để hoàn thành việc thay đổi.
Lưu ý: ShopBase hỗ trợ thêm tags cho các trường của sản phẩm dưới định dạng feed-{field}-{Value} để viết đè giá trị lên các giá trị có sẵn.

Thêm feed cho nhiều sản phẩm

Bạn cũng có thể thiết lập giới tính và độ tuổi khi tạo một feed thay vì thêm thủ công tại thẻ Products > Product feeds > Add Product feed

Lưu ý: Nếu giới tính và độ tuổi đều được thêm feed tại mục product feed và thẻ tags, feed thiết lập qua tags sẽ được ưu tiên sử dụng.

Sau khi tạo xong, feed của bạn sẽ được tự động cập nhật mỗi ngày lúc 0 giờ GMT +0, và tự động cập nhật ngay khi có thay đổi settings trong ShopBase admin > Product feeds (ví dụ như thay đổi tiêu đề feed). Đường dẫn cũng sẽ không thay đổi và có thể sử dụng trên cả kênh Google và Facebook.

C. Đưa feed sản phẩm lên các kênh quảng cáo
Sau khi bạn tạo xong feed sản phẩm, bạn có thể đăng chúng lên Google Merchant Center hoặc Facebook Business Manager tùy theo nhu cầu của cửa hàng.

Một số bài hướng dẫn liên quan
Verify your ShopBase website on Google Merchant Center
Thêm feed sản phẩm lên Google Merchant Center
Thêm feed sản phẩm lên Facebook Business
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!