Bài viết về: Đơn hàng
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hiển thị ngày giao hàng dự kiến trên cửa hàng

Là doanh nghiệp bán hàng trực tuyến, bạn sẽ cần thông báo cho khách mua hàng về thời gian giao hàng để họ có thể cân nhắc về việc có nên mua sản phẩm hay không. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách hiển thị ngày giao hàng trên cửa hàng của bạn chỉ trong vài bước đơn giản.

Nội dung bài viếtA. Ngày giao hàng dự kiến là gì?
B. Làm thế nào để hiển thị ngày giao hàng dự kiến trên cửa hàng?

A. Ngày giao hàng dự kiến là gì?Thời gian giao hàng dự kiến là ngày và giờ mà đơn hàng ​​sẽ được vận chuyển tới điểm đến cuối cùng. Công thức tính như sau: Ngày dự kiến ​​giao hàng = Ngày hiện tại + Thời gian xử lý (nếu có) + Thời gian giao hàng.

Thời gian xử lý: Thời gian cần thiết để tạo và chuẩn bị đơn hàng để giao hàng.
Thời gian giao hàng hoặc thời gian quá cảnh: Thời gian đơn hàng được vận chuyển với các hãng vận chuyển.

Ví dụ: nếu thời gian xử lý một mặt hàng là 3-5 ngày và thời gian giao hàng của phương thức vận chuyển đã chọn thường là 2-4 ngày, thì ngày giao hàng dự kiến sẽ là 5-9 ngày kể từ hôm nay.

Bằng cách thiết lập ngày giao hàng dự kiến ​​trên trang sản phẩm, bạn có thể giúp khách hàng nhanh chóng đưa ra quyết định mua sản phẩm và tránh gây nhầm lẫn không cần thiết.

Ngày giao hàng dự kiến được hiển thị trên trang sản phẩm
Vị trí của khách hàng sẽ được tự động ghi nhận khi hiển thị ngày giao hàng dự kiến.

Ngày giao hàng dự kiến ​​cũng có thể được hiển thị bên dưới mỗi phương thức giao hàng trong trang thanh toán để giúp khách hàng chọn phương thức giao hàng thích hợp nhất cho đơn hàng của họ.

Ngày giao hàng dự kiến sẽ được hiển thị bên dưới phương thức giao hàng trong trang thanh toán

B. Làm thế nào để hiển thị ngày giao hàng ước tính trên cửa hàng?Ngày giao hàng dự kiến được tính dựa trên thời gian giao hàng thiết lập cho từng mức phí vận chuyển. Để thiết lập ngày giao hàng dự kiến:

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Cài đặt (Settings) > Vận đơn (Shipping).


Tại khu vực vận chuyển bạn muốn thiết lập, nhấp vào Chỉnh sửa (Edit). Bạn có thể thêm khu vực vận chuyển mới bằng cách nhấp vào Thêm khu vực giao hàng (Add shipping zone).


Tại mức phí vận chuyển bạn muốn thiết lập, nhấp vào Thêm tỉ lệ (Add rate) để thêm mức phí mới, hoặc nhấp vào Chỉnh sửa (Edit) để chỉnh sửa mức phí hiện có.


Tại mục Thời gian vận chuyển (Shipping time), nhập ngày giao hàng dự kiến.


Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết trong bài viết này về cách thiết lập phí vận chuyển cho cửa hàng ShopBase.

Bài viết liên quanTự thiết lập phí vận chuyển cho cửa hàng ShopBase

Cập nhật vào: 22/03/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!