Bài viết này cũng có sẵn trong:
Để bắt đầu tạo sản phẩm với PrintBase, bạn cần mục Campaign > Catalog.Bước 1: Chọn sản phẩm.

Lựa chọn sản phẩm phù hợp từ các mục All Over Print, Apparel hoặc Home & Living bằng cách bấm Add product.Bạn có thể chọn tối đa 25 sản phẩm trong một lần, nhưng hãy lưu ý: nhiều hơn 9 sản phẩm ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm.

Bấm New Campaign sau khi đã chọn xong sản phẩm.Bước 2: Tạo campaign.

Design (Thiết kế)

Ở bước này, bạn cần chọn kích cỡ/màu sắc cho sản phẩm và đăng tải artwork sẽ được in lên sản phẩm.

Sau khi đã chọn xong, bấm Continue để tiếp tục.Lưu ý:
PrintBase tự động chọn 10 hoặc toàn bộ các màu nếu danh sách màu ít hơn 10 và chọn 10 hoặc toàn bộ kích cỡ nếu danh sách kích cỡ ít hơn 10.
PrintBase hỗ trợ tối đa 100 variant/sản phẩm.
Artwork sẽ được in vào chính giữa sản phẩm.

Description (Miêu tả)

Ở mục này, bạn có thể điền tiêu đề và miêu tả campaign, chọn ảnh hiển thị đầu tiên, bật size chart cũng như thêm tag cho campaign.Pricing (Giá tiền)

Ở mục này, bạn có thể thay đổi Sale price (Giá bán) và Compare at price (Giá so sánh). Profit (Lợi nhuận) sẽ được tính và hiển thị tự động. Bạn cũng có thể chọn Set individual price để thiết lập giá khác nhau cho sản phẩm/variant khác nhau.Lưu ý: PrintBase sẽ đồng bộ hóa với đơn vị tiền tệ của store và tự động điều chỉnh tỉ giá khi có thay đổi.

Bước 3: Launch campaign.

Sau khi đã hoàn thiện campaign, bấm nút Launch.Bạn có thể kiểm tra campaign bằng cách bấm View on Online Store.Campaign sẽ hiển thị trên store của bạn như ở ảnh dưới.

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!