Bài viết này cũng có sẵn trong:
Khi thực hiện chuyển đổi store và kết nối lại với tài khoản quảng cáo, mã Tracking ID của sản phẩm bị thay đổi. Điều này ảnh hưởng khả năng tối ưu quảng cáo và doanh số bán hàng. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh về ID cũ cho sản phẩm theo bài hướng dẫn dưới đây để đạt hiệu quả cao.


Trong bài viết này:

A. Tại sao nên tùy chỉnh tracking ID
B. Hướng dẫn tùy chỉnh tracking ID
C. Áp dụng giữ nguyên product ID cũ khi chuyển đổi store


A. Tại sao nên tùy chỉnh tracking ID

Khi store chạy quảng cáo trên các nền tảng khác (như Shopify), tài khoản quảng cáo sẽ có mã tracking ID được tùy chỉnh và tối ưu qua thời gian. Khi tài khoản được chuyển sang ShopBase và kết nối lại, tracking ID sẽ được cấp mới. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng tối ưu quảng cáo và doanh thu của cửa hàng. Do vậy, store nên sử dụng tracking ID cũ cho sản phẩm bằng cách dưới đây để gửi đến các dịch vụ marketing (Facebook Ads, GMC, ...), đặc biệt là khi những sản phẩm đó từng có doanh số tốt, và bạn mới chuyển đổi cửa hàng mà vẫn muốn duy trì được doanh thu.

B. Hướng dẫn tùy chỉnh tracking ID

Trong trường hợp bạn muốn tùy chỉnh product ID, bạn cần thêm product tag của bạn với cấu trúc track-id-XXXX. ShopBase sẽ sử dụng XXXX làm product ID để gửi đến các dịch vụ marketing khi người mua thực hiện các hoạt động như view product, add to cart hoặc purchase. Mã này cũng được áp dụng lên product feeds và được đẩy lên phần item_group_id trong feed file hoặc qua API feed.

Bạn có thể sử dụng trang thêm chi tiết sản phẩm hoặc nhập sản phẩm vào ShopBase bằng file CSV (chọn Override khi nhập) để cập nhật product tag.

1. Thêm product tag vào từng sản phẩm

Từ ShopBase Admin >> Products >> Add product, hoặc Edit product.

Để biết thêm chi tiết về cách thêm sản phẩm, vui lòng tham khảo hướng dẫn này.

Sau khi nhập các thông tin sản phẩm về: Tiêu đề, Mô tả, Hình ảnh, Giá..., bạn thêm phần product tag của bạn với cấu trúc track-id-XXXX, trong đó XXXX là mã của sản phẩm đang chạy quảng cáo ở nền tảng khác (như Shopify). Nhập các thông tin liên quan đến sản phẩm đó và chọn Save.2. Thêm product tag bằng file CSV

Tham khảo cách thêm sản phầm bằng file CSV tại đây.

Sử dụng chức năng Import product để thêm sản phẩm bằng file CSV (Tải sample CSV template).Trong file CSV, tương tự nhập product tag theo cấu trúc track-id-XXXX như bạn muốn vào cột Tags của các sản phẩm, và import sản phẩm lên ShopBase.Sau khi hoàn tất việc thêm tag cho products, bạn tiến hành feed sản phẩm lên Google và Facebook. Sau đó, Google và Facebook sẽ nhận diện được ID sản phẩm của bạn theo tag đã đặt và thực hiện đánh giá hành vi của người dùng, từ đó giúp bạn cải thiện và tối ưu doanh thu.

C. Áp dụng giữ nguyên product ID cũ khi chuyển đổi store

Tính năng dùng lại product tracking ID sẽ hỗ trợ bạn trong việc chuyển đổi từ store cũ sang store mới nhanh chóng; đặc biệt, trong trường hợp store cũ có số lượng sản phẩm lớn, và để Google hay Facebook vẫn nhận diện được sản phẩm của store. Cách làm cụ thể:

Vào trang Admin >> Products >> Export. Khi đó, sẽ xuất hiện popup như bên dưới, thông báo các tùy chỉnh. Trong đó, nếu bạn muốn sử dụng lại tracking ID của sản phẩm để đưa sang store mới, cần tích chọn vào ô đầu tiên.Sau khi export, file export sản phẩm ra sẽ được hệ thống tự động thêm 1 tag có format là track-id-{{product-id}} vào cột tag.Khi import file sản phẩm này sang store mới, sản phẩm sẽ vẫn được gắn tag với format track-id-{{product-id}}. Khi bạn đưa sản phẩm lên Google hay Facebook, hệ thống sẽ dùng product-id này của sản phẩm để đưa lên trường Attribute item_group_id.

Tuy nhiên, trong trường hợp sản phẩm có nhiều tag theo format track-id-{{product-id}}, hệ thống sẽ lấy tag được thêm theo thứ tự lần lượt để đưa lên Google hay Facebook.

Ví dụ: Bạn có 1 sản phẩm với tag track-id-XXXX ở store hiện tại, khi export hệ thống tạo thêm 1 tag track-id-{{product-id}}. Khi import lên store mới, store đó sẽ dử dụng track-id-XXXX thay vì track-id-{{product-id}}, bởi tag track-id-XXXX đã được tạo trước.

Hy vọng với tính năng sao chép tracking ID của sản phẩm từ store này sang store khác sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và tối ưu được việc quảng cáo sản phẩm.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!