Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tính năng Multiple storefronts - Quản lý nhiều cửa hàng

Tính năng Multiple storefronts (Nhiều cửa hàng) giúp bạn quản lý nhiều giao diện cửa hàng trên cùng một tài khoản, dễ dàng tăng số lượng đơn hàng mà không cần tốn nhiều công sức quản lý sản phẩm, đơn hàng ở các trang quản trị cửa hàng khác nhau.

Mỗi giao diện là một cửa hàng trực tuyến có các mục cài đặt Design, Storename, Contact information, Pages, Domains and Tracking Code riêng. Các mục Orders, Analytics, Customers, Apps, Shipping đều đồng bộ với cửa hàng chính.

Tính năng này có sẵn trong tất cả các cửa hàng PlusBase và PrintBase, bạn có thể tạo tối đa 10 cửa hàng. Tính năng này sẽ ra mắt sớm trên nền tảng ShopBase.

Trong bài viết nàyA. Kích hoạt tính năng nhiều cửa hàng
B. Quản lý và chỉnh sửa cửa hàng
C. Vô hiệu hóa tính năng nhiều cửa hàng

A. Kích hoạt tính năng nhiều cửa hàngTừ trang quản trị, đi tới Online Store > Design > Enable multiple storefronts.


Nhấp vào Enable.


Nếu tên cửa hàng mới đã tồn tại, bạn sẽ phải chỉnh sửa và chọn một tên khác.

Sau khi kích hoạt tính năng này, Online Store sẽ có 3 menu thay thế, bao gồm:

Storefronts: Đây là nơi quản lý các cửa hàng. Bạn có thể kiểm tra số lượng cửa hàng còn lại mà bạn có thể tạo tại đây.


Templates: Bạn có thể quản lý các chủ đề của từng cửa hàng tại đây.


Edit language: Bạn có thể tùy chỉnh bản dịch ở đây.


Trong Storefronts, bạn có thể thấy tên cửa hàng, ID và tên miền được kết nối với cửa hàng.


Bạn cũng có thể tạo cửa hàng mới bằng cách nhấp vào Create new storefront.


Nhấp vào menu để mở danh sách thả xuống với nhiều thao tác khác nhau. Trong Settings, bạn sẽ được chuyển hướng đến cài đặt chi tiết của cửa hàng đó. Vui lòng xem phần B của bài viết này để biết thêm thông tin.

Bạn có thể Customize giao diện cửa hàng đã chọn. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang Website Builder để tùy chỉnh.

Bạn có thể Duplicate cửa hàng đã chọn để có cửa hàng mới với các cài đặt tương tự: Design, General (không bao gồm Store currency), Pages, Navigation/Filter, Blogs (không bao gồm Comments), Preferences, Abandoned Checkout Recovery

Bạn có thể Rename (đổi tên) cửa hàng đã chọn.


Hiện tại, bạn không thể đóng hoặc xóa cửa hàng đã tạo vì điều này sẽ ảnh hưởng đến các đơn hàng được thực hiện trong cửa hàng đó. Tính năng này sẽ được cập nhật đến người dùng sớm.

B. Quản lý và chỉnh sửa cửa hàngNhấp vào Settings trên cửa hàng đã chọn để truy cập trang quản trị nơi bạn có thể quản lý và chỉnh sửa cửa hàng của mình.


Trong cài đặt chi tiết của từng cửa hàng, bạn sẽ thấy cài đặt: Design, General, Pages, Blog posts, Landing pages, Navigation, Preferences, Domains, Abandoned Checkouts Recovery

Design: Thiết kế của cửa hàng. Vui lòng truy cập bài viết này để tìm hiểu thêm về Theme Editor và bài viết này nếu bạn sử dụng Website Builder.
General: Thiết lập các thông tin cơ bản của cửa hàng như: Store details, Store address, Currency and Timezone. Vui lòng truy cập bài viết này để biết thêm thông tin.
Pages: Quản lý các trang trên cửa hàng trực tuyến của bạn. Vui lòng truy cập bài viết này để biết thêm thông tin.
Blog posts: Quản lý bài đăng trên blog. Vui lòng truy cập bài viết này để biết thêm thông tin.
Navigation: Quản lý trang đích. Vui lòng truy cập bài viết này để biết thêm thông tin. Phần này sẽ chỉ hiển thị nếu Theme Editor V2.0 hoạt động.
Preferences: Thiết lập các tính năng cơ bản cho cửa hàng của bạn. Vui lòng truy cập bài viết này để hiểu thêm về các tùy chọn nếu sử dụng Theme Editor V2.0. Nếu Theme Editor V2.0 đang hoạt động, phần Google AnalyticsFacebook sẽ được chuyển đến Marketing & Sales > Sales channel. Vui lòng truy cập phần C của bài viết để biết thêm thông tin về Preferences nếu sử dụng Template từ Website Builder.
Domain: Quản lý tên miền. Vui lòng truy cập bài viết này để biết thêm thông tin.
Abandoned Checkouts Recovery: Quản lý email và tin nhắn về các khoản Abandoned Checkouts. Vui lòng truy cập bài viết này để biết thêm thông tin.Thêm tracking code: Đi tới Marketing & Sales > Chọn kênh bán hàng mà bạn muốn thêm, chọn cửa hàng bạn muốn thêm.Bạn có thể lọc đơn hàng trên mỗi cửa hàng bằng cách đi tới Orders > All orders > More filters > nhập tên miền cửa hàng trong Storefront domains.


Bạn có thể lọc thanh toán từ bỏ trên mỗi cửa hàng. Đi đến Orders > All orders > More filters > Chọn tên miền cửa hàng.C. Vô hiệu hóa tính năng nhiều cửa hàngTừ trang quản trị, truy cập Online Store > Storefronts > Disable multiple storefronts tắt tính năng Multiple storefronts (Nhiều cửa hàng) để quay lại chế độ Single storefront (Một cửa hàng). Đây là cửa hàng mặc định.


Khi tắt tính năng này, các cửa hàng được tạo thêm ngoài cửa hàng mặc định sẽ không bị xóa. Bạn luôn có thể kích hoạt tính năng này và tùy chỉnh các cửa hàng đó nếu muốn.

Bài viết liên quanThêm template được tạo bằng Website Builder
Chọn và tùy chỉnh các template trang bằng Website Builder

Cập nhật vào: 23/10/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!