Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tạo landing page cho cửa hàng

Landing page là một trang web độc lập được thiết kế cho mục đích tiếp thị, giúp bạn tìm được khách hàng tiềm năng, xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp và chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng trung thành, v.v.. Với các tính năng tích hợp của ShopBase như công cụ tạo landing page và thư viện mẫu đa dạng, giờ đây bạn có thể tạo các landing page cho nhiều mục đích khác nhau sao cho phù hợp với mô hình doanh nghiệp của mình.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Cửa hàng (Online store) > Trang đích (Landing pages).


Để thêm landing page mới, nhấp vào Thêm trang mới (Add new page).


Bạn có thể tạo một trang mới và tùy chỉnh nội dung trong trang bằng cách chọn Tạo một trang trống (Create a blank page) hoặc Trang trống (Blank page).


Bạn cũng có thể chọn một trong các trang mẫu với nội dung có sẵn của ShopBase.


Một cửa sổ sẽ hiển thị để bạn thêm và chỉnh sửa các thông tin sau:

Tiêu đề trang (Page title): Nhập tên landing page.
Công khai trang này (Publish this page): Bật thiết lập này nếu bạn muốn landing page được hiển thị ngay lập tức.
URL và xử lý (URL and handle): URL sẽ được tạo tự động tương ứng với tiêu đề trang. Bạn có thể thêm nhiều từ khóa liên quan để giúp khách hàng truy cập landing page dễ dàng hơn.
Tiêu đề SEO (SEO title)Mô tả SEO (SEO description) (Tùy chọn): Tiêu đề SEO sẽ được tạo tự động tương ứng với tiêu đề trang. Bạn có thể tùy chỉnh tiêu đề SEO và thêm mô tả vào landing page của mình để phục vụ cho mục đích tìm kiếm được dễ dàng hơn trên công cụ SEO.
Ảnh Open Graph (Open Graph Image) (Tùy chọn): Tải thumbnail (hình thu nhỏ) giúp cho landing page hiển thị tốt hơn trên các trang xã hội (Đề xuất kích thước là 1200x627 px).


Nhấp vào Thêm trang (Add page) và bạn sẽ được chuyển đến trang Landing builder. Tại đây, bạn có thể tùy chỉnh các phần của landing page theo mong muốn

Vui lòng tham khảo bài viết này về cách tùy chỉnh landing page của bạn với Trình tạo trang.

Landing page của bạn sẽ được liệt kê trong mục Trang đích (Landing pages) sau khi hoàn thành. Tại đây bạn có thể:

Nhấp vào nút ... để chỉnh sửa thông tin của landing page. Một bảng thông tin sẽ hiển thị ở phía bên phải như ảnh dưới đây:

Nhấp vào nút '...' để chỉnh sửa thông tin của landing page
Một bảng thông tin sẽ hiển thị ở phía bên phải để bạn chỉnh sửa nội dung của landing page
Nhấp vào tiêu đề để tùy chỉnh landing page trong trình tạo trang.

Nhấp vào tiêu đề để tùy chỉnh landing page trong trình tạo trang

Tham khảo thêm: Hướng dẫn sử dụng template trang sản phẩm thay thế cho landing page.

Bài viết liên quanTổng quan về các trang trên website
Tổng quan về điều hướng website

Cập nhật vào: 03/03/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!