Bài viết này cũng có sẵn trong:
Nhằm đảm bảo ShopBase là một nền tảng uy tín và đáng tin cậy, chúng tôi cần đảm bảo rằng mọi hoạt động kinh doanh trên ShopBase đều trung thực và hợp pháp. Vì lí do này nên trong một số trường hợp nhất định, ShopBase sẽ buộc phải gỡ bỏ cửa hàng của bạn cũng như tài khoản ShopBase mà không cần chịu trách nhiệm pháp lý.

Vui lòng tham khảo kỹ thông tin trước khi bạn mở cửa hàng ShopBase của mình.

Lưu ý:

ShopBase sẽ gửi các yêu cầu hay cảnh báo đến chủ cửa hàng thông qua địa chỉ email và số điện thoại bạn dăng ký với chúng tôi. Do đó, vui lòng đăng ký email mà bạn sử dụng thường xuyên để đảm bảo cập nhật thông tin kịp thời.

Nội dung chính bài viết

A. Lí do gỡ bỏ cửa hàng ShopBase

B. Quy trình gỡ bỏ cửa hàng ShopBase

C. Lưu ý đối với người mua hàng

A. Lí do gỡ bỏ cửa hàng ShopBase

Bị người mua báo cáo là lừa đảo, gian lận hay không hoàn thành việc giao hàng

Nếu người mua nghi ngờ một cửa hàng là lừa đảo, gian lận hay không có ý đính hoàn thành giao hàng, họ sẽ liên lạc với ShopBase để báo cáo việc này.

ShopBase toàn toàn hiểu rằng mỗi dòng sản phẩm cần một khoảng thời gian giao hàng khách nhau. Tuy nhiên, trong trường hợp này, người bán cần đảm bảo rằng họ vẫn thực hiện quy trình giao hàng, như là cung cấp mã vận đơn hoặc giấy tờ chứng minh quy trình giao hàng. Nếu không, cửa hàng sẽ bị nghi là lừa đảo và có thể bị gỡ bỏ.

Sau khi nhận được báo cáo, nếu nhóm quản lý tài khoản không thể liên hệ với người bán, hoặc người bán không thể cung cấp thông tin vận chuyển trong vòng 48 đến 72 giờ, chúng tôi sẽ chặn người bán và gỡ bỏ các cửa hàng liên quan.

Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ/Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DMCA)

ShopBase sẽ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và DMCA, cũng như mong muốn người sử dụng tuân thủ vấn đề này. Nếu có bất kì bên nào liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu này về việc vi phạm, chúng tôi sẽ làm việc với người gửi báo cáo để thu thập bằng chứng (Trademark/ Giấy chứng nhận bản quyền). Nếu cửa hàng thực sự vi phạm, các sản phẩm bị báo cáo sẽ được gỡ khỏi cửa hàng.

Trong trường hợp này, người bán có 72 giờ kể từ khi nhận thông báo từ ShopBase để gỡ. Nếu cửa hàng có nhiều hơn 1 sản phẩm vi phạm, chúng tôi sẽ cân nhắc việc gỡ toàn bộ cửa hàng và thông báo lại với người bán.

Vi phạm các Điều khoản Dịch vụ khác

Nếu có vi phạm bất kì điều khoản nào liệt kê tại Điều khoản Dịch vụ của ShopBase, bạn sẽ nhận được thông báo qua email từ mod@shopbase.com để thực hiện thay đổi. Nếu cửa hàng không có động thái đáp ứng các điều khoản dịch vụ này, tài khoản và các cửa hàng liên quan có thể bị gỡ bỏ.

B. Quy trình gỡ bỏ cửa hàng ShopBase

Thông báo chủ cửa hàng

Chúng tôi sẽ liên hệ với người bán qua email và số điện thoại đăng ký ngay khi xảy ra vấn đề. Chủ cửa hàng cần liên hệ lại trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận thông báo (trong một số trường hợp đặc biệt, thời gian giới hạn là 24 giờ)

Kiểm tra việc kinh doanh

- Nếu người bán có thể cung cấp giấy tờ hợp lệ, cửa hàng sẽ được đánh giá là được duyệt
- Nếu người bán không liên hệ lại kịp thời, cửa hàng sẽ được đánh giá là chưa đạt

Thực hiện gỡ bỏcửa hàng

- Nếu người bán chứng thực được việc vận chuyển, chúng tôi sẽ báo với người mua để họ chờ thêm.
- Nếu cửa hàng được đánh giá chưa đạt, tài khoản và các cửa hàng liên quan sẽ bị gỡ bỏ ngay lập tức.

C. Lưu ý đối với người mua hàng

ShopBase là một nền nảng bán hàng trực tuyến cho phép người bán tự do lựa chọn phương thức vận chuyển. Quá trình thanh toán và xử lý đơn hàng được thực hiện bởi phía người bán. Trong thời gian báo cáo hoạt động kinh doanh đáng ngờ của người bán đến ShopBase, cách tốt nhất để bảo vệ giao dịch của bạn là liên hệ ngân hàng.

ShopBase luôn nỗ lực để đem lại một hệ sinh thái mua hàng trung thực và đáng tin cậy, nơi cả người bán và người mua đều được hưởng lợi. Nếu bạn nghi ngờ hoạt động kinh doanh của một cửa hàng, xin hãy báo cho chúng tôi qua địa chỉ email support@shopbase.com hoặc mod@shopbase.com.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!