Bài viết về: Câu hỏi thường gặp
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Những câu hỏi thường gặp về quản lý đơn hàng

Bài viết này tổng hợp các câu hỏi thường gặp về quản lý đơn hàng trên ShopBase. Nếu bạn có thêm bất cứ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Live Chat để được hỗ trợ kịp thời.

Nội dung bài viếtA. Biểu tượng tam giác màu đỏ bên cạnh đơn hàng của tôi là gì?
B. Trạng thái thanh toán của đơn hàng hiển thị pending hoặc authorized nghĩa là gì?
C. Mã theo dõi của đơn hàng (tracking number) có được tự động đồng bộ lên tài khoản PayPal của tôi không?
D. Có thể tra cứu những thông gì tên thanh tìm kiếm của trang đơn hàng?
E. Tại sao tôi không thể hủy đơn hàng và hệ thống báo not found payment gateway ?
F. Tại sao đơn hàng của tôi được tự động xử lý?
G. Tại sao khi tôi xuất tệp CSV của đơn hàng chứa các sản phẩm cá nhân hóa nhưng không có trường Custom ?
H. Tại sao đôi lúc tôi nhận được tệp CSV của đơn hàng qua email?

A. Biểu tượng tam giác màu đỏ bên cạnh đơn hàng của tôi là gì?Đó là công cụ phân tích gian lận (Fraud Analysis) mà Shopbase cung cấp giúp đánh giá tính an toàn của đơn hàng để bảo vệ đơn hàng khỏi những hành vi gian lận từ phía khách hàng. Bài viết này giúp bạn hiểu rõ về công cụ phân tích gian lận của một đơn hàng và giải thích các chỉ số phân tích đó.

B. Trạng thái thanh toán của đơn hàng hiển thị pending hoặc authorized nghĩa là gì?Điều này nghĩa là khoản thanh toán đã được thu thành công từ tài khoản ngân hàng của người mua nhưng chưa được chuyển tới tài khoản của người bán do ngân hàng phát hiện giao dịch có dấu hiệu gian lận. Khoản này sẽ được giữ lại và bạn cần liên hệ với khách hàng và ngân hàng để kiểm tra khoản này đã được thanh toán thành công hay chưa.

Trang quản trị có thể hiển thị thông báo để nhắc bạn về các đơn hàng need to capture (thanh toán cần được thu hồi) có ý nghĩa tương tự như pendingauthorized.

C. Mã theo dõi của đơn hàng (tracking number) có được tự động đồng bộ lên tài khoản PayPal của tôi không?Vui lòng tham khảo hướng dẫn nhập mã theo dõi tự động vào PayPal tại bài viết này.

D. Có thể tra cứu những thông gì tên thanh tìm kiếm của trang đơn hàng?Bạn có thể tìm kiếm những thông tin như sau:

Order name (Tên đơn hàng).
Order price (Giá trị đơn hàng).
Transaction-ID (Mã giao dịch).
Line item name (Tên mặt hàng).
Customer name (Tên khách hàng).
Customer email (Email khách hàng).
Variant SKU (SKU của biến thể).

E. Tại sao tôi không thể hủy đơn hàng và hệ thống báo not found payment gateway ?Thông báo Not found payment gateway hiển thị khi người bán đã thay đổi cổng thanh toán đã được kết nối trước đó để nhận đơn hàng. Để có thể hủy đơn hàng và hoàn tiền cho người mua, người bán cần thao tác trên nền tảng thanh toán ban đầu khi nhận thanh toán từ người mua.

F. Tại sao đơn hàng của tôi được tự động xử lý?Bạn có thể đi tới phần Settings > Checkout để kiểm tra liệu lựa chọn Automatically fulfill the order's line items after an order has been paid tại mục Order Processing có đang được tích chọn hay không.

G. Tại sao khi tôi xuất tệp CSV của đơn hàng chứa các sản phẩm cá nhân hóa nhưng không có trường Custom ?Trường Custom sẽ không nằm trong các trường mặc định khi xuất tệp CSV của đơn hàng, vì vậy nếu bạn muốn có thêm trường này khi xuất tệp, vui lòng tham khảo hướng dẫn tại bài viết này.

H. Tại sao đôi lúc tôi nhận được tệp CSV của đơn hàng qua email?Nếu tệp xuất đơn hàng chứa 50 đơn hàng trở xuống, tệp này sẽ được tải trực tiếp về thiết bị của bạn. Nếu tệp xuất đơn hàng chứa nhiều hơn 50 đơn hàng, tệp này sẽ được gửi về email bạn đang đăng nhập vào cửa hàng tại thời điểm đó. Nếu không nhận được email nào, vui lòng kiểm tra hộp thư tại mục Promotion, Update hoặc Spam.

Bài viết liên quanTổng quan quản lý đơn hàng
Quản lý đơn hàng của nhiều cửa hàng cùng lúc

Cập nhật vào: 13/09/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!