Bài viết về: Câu hỏi thường gặp
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Các khoản phí hoàn trả cho đơn hàng PrintBase bị hủy

Bài viết này tổng hợp những trường hợp lợi nhuận bị/không bị khấu trừ cho các đơn hàng PrintBase bị hủy.

Nội dung bài viếtA. Các trường hợp lợi nhuận không bị khấu trừ
B. Các trường hợp lợi nhuận bị khấu trừ

A. Các trường hợp lợi nhuận không bị khấu trừCác đơn hàng không thể giao cho người mua do thuộc khu vực/quốc gia bị hạn chế giao hàng. Thông báo chưa được gửi trước đó cho người bán.
Các đơn hàng có địa chỉ không chính xác. Đội hỗ trợ khách hàng của PrintBase không thể liên hệ được với người mua.
Các đơn hàng bị hủy do lỗi hệ thống.
Các đơn hàng bị hủy do (các) mặt hàng đã hết hàng quá 14 ngày.

B. Các trường hợp lợi nhuận bị khấu trừCác đơn hàng bị thay đổi/hủy theo yêu cầu của người mua (trong vòng 6 giờ kể từ khi đặt hàng): basecost, phí xử lý đơn hàng và phí cổng thanh toán không bị trừ trong Balance của người bán.
Các đơn hàng bị thay đổi/hủy theo yêu cầu của người bán (trong vòng 6 giờ kể từ khi đặt hàng): basecost và phí xử lý đơn hàng không bị trừ trong Balance của người bán.
Các đơn hàng bị hủy do sản phảm hết hàng/ không có hàng: basecost, phí xử lý đơn hàng và phí cổng thanh toán không bị trừ trong Balance của người bán.
Các đơn hàng không thể xử lý vì một số lí do bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh, v.v.. (người mua không muốn giữ đơn hàng và chờ đợi để xử lý): basecost, phí xử lý đơn hàng và phí cổng thanh toán không bị trừ trong Balance của người bán.
Các đơn hàng vi phạm DMCA/ gian lận nhưng chưa được sản xuất: basecost và phí xử lý đơn hàng không bị trừ trong Balance của người bán.
Các đơn hàng vi phạm DMCA/ gian lận đã được sản xuất: Tất cả khoản phí (basecost, phí xử lý đơn hàng và phí cổng thanh toán) cũng sẽ bị khấu trừ.
Các đơn hàng không thể giao cho người mua do thuộc khu vực/quốc gia bị hạn chế giao hàng. Thông báo đã được gửi cho người bán trước đó: basecost và phí xử lý đơn hàng không bị trừ trong Balance của người bán.
Người mua đã hoàn tất đơn đặt hàng trên trang thanh toán nhưng giao dịch thanh toán cho đơn hàng không thành công: basecost, phí xử lý đơn hàng và phí cổng thanh toán không bị trừ trong Balance của người bán.

Cập nhật vào: 13/09/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!