Bài viết về: Đơn hàng
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Quản lý đơn hàng của nhiều cửa hàng cùng lúc

Với tính năng tích hợp trên trang quản trị ShopBase, người bán hàng có thể dễ dàng quản lý tất cả các đơn đặt hàng của nhiều cửa hàng cùng một lúc (bao gồm việc xuất thông tin đơn hàng và nhập mã theo dõi đơn hàng sau khi gửi hàng) thay vì thực hiện các tác vụ giống nhau trên mỗi cửa hàng bằng cách sử dụng tệp CSV.

Nội dung bài viếtA. Xuất thông tin đơn hàng của nhiều cửa hàng
B. Nhập mã theo dõi đơn hàng của nhiều cửa hàng

A. Xuất thông tin đơn hàng của nhiều cửa hàngVui lòng tham khảo bài viết xuất thông tin đơn hàng bằng tệp CSV để biết cách xuất thông tin nhiều đơn hàng. Trong bước 3, vui lòng chọn các cửa hàng bạn muốn xuất thông tin đơn hàng trong mục Cửa hàng (Store).


Nếu một đơn hàng có nhiều sản phẩm trong cùng một dòng, sản phẩm được xử lý bởi hai dịch vụ xử lý đơn hàng trở lên sẽ được liệt kê thành nhiều dòng trong tệp CSV, mỗi dòng tương ứng với một dịch vụ xử lý đơn hàng.
Nếu một đơn hàng được chia ra xử lý nhiều lần khác nhau thì thông tin đơn hàng sẽ được liệt kê thành nhiều dòng, mỗi dòng tương ứng với một mã theo dõi đơn hàng và số lượng sản phẩm được theo dõi bởi mã theo dõi đó.
Nếu có nhiều sản phẩm trong đơn hàng chưa được xử lý, thì thông tin về các sản phẩm đó sẽ được hiển thị trong một dòng tách biệt với dòng thông tin của các sản phẩm đã được xử lý trong đơn hàng.
Tệp xuất ra sẽ được tải xuống tự động sau khi bạn bấm Xuất tới file (Export to file) nếu có ít hơn 50 đơn hàng trong tệp xuất. Nếu số lượng lớn hơn 50 đơn hàng, tệp sẽ được gửi đến email bạn đăng ký cửa hàng.

B. Nhập mã theo dõi đơn hàng của nhiều cửa hàngSau khi xuất tất cả thông tin các đơn hàng ra tệp CSV và xử lý đơn để gửi khách hàng, bạn cần nhập thông tin mã theo dõi của các đơn hàng đó vào cửa hàng. Vui lòng tham khảo cách nhập thông tin mã theo dõi đơn hàng bằng tệp CSV cho nhiều đơn hàng như hướng dẫn trong bài viết này.

Bài viết liên quanTổng quan về đơn hàng
Tổng quan về xử lý các đơn đặt hàng
Hiểu về quy trình xử lý đơn hàng
Xử lý đơn hàng theo cách thủ công
Xử lý đơn hàng bằng tệp CSV
Chèn hình ảnh sản phẩm trong tệp CSV để thực hiện việc xử lý đơn hàng
Xử lý đơn hàng với PrintHub
Xử lý đơn hàng bằng ứng dụng Ali Dropship Connector
Xử lý đơn hàng qua PlusHub

Cập nhật vào: 20/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!