Bài viết này cũng có sẵn trong:
Người bán hàng trên ShopBase có thể dễ dàng quản lý tất cả các đơn đặt hàng của nhiều cửa hàng cùng một lúc (bao gồm việc xuất thông tin đơn hàng và nhập mã vận đơn sau khi gửi hàng cho khách) thay vì thực hiện các tác vụ giống nhau trên mỗi cửa hàng bằng cách sử dụng tệp CSV.

Nội dung chính bài viết

A. Xuất thông tin đơn hàng của nhiều cửa hàng
B. Nhập thông tin mã vận đơn của nhiều cửa hàng

A. Xuất thông tin đơn hàng của nhiều cửa hàng

Vui lòng tham khảo bài viết xuất thông tin đơn hàng bằng tệp CSV để biết cách xuất thông tin nhiều đơn hàng. Trong bước 3, vui lòng chọn các cửa hàng bạn muốn xuất thông tin đơn hàng trong mục Store.

Bấm vào đây để chọn các cửa hàng bạn muốn xuất thông tin ra tệp CSV

Lưu ý:

Nếu một đơn hàng có nhiều sản phẩm trong cùng một dòng sản phẩm được xử lý bằng hai dịch vụ xử lý đơn hàng trở lên sẽ được liệt kê thành nhiều dòng trong tệp CSV, mỗi dòng tương ứng với một dịch vụ xử lý đơn hàng
Một đơn hàng được chia ra xử lý nhiều lần khác nhau thì thông tin đơn hàng sẽ được trình bày thành nhiều dòng, mỗi dòng tương ứng với một mã vận đơn và số lượng sản phẩm được gửi khách được theo dõi bởi mã vận đơn đó
Nếu có vài sản phẩm trong đơn hàng chưa được xử lý thì thông tin về các sản phẩm đó sẽ được hiển thị trong một dòng tách biệt với dòng thông tin của các sản phẩm đã được xử lý trong đơn hàng
Tệp xuất ra sẽ được tải xuống tự động sau khi bạn bấm Export to file nếu có ít hơn 50 đơn đặt hàng trong tệp xuất ra, nếu số lượng lớn hơn 50 đơn, tệp sẽ được gửi đến email bạn đăng ký cửa hàng

B. Nhập thông tin mã vận đơn của nhiều cửa hàng

Sau khi xuất tất cả thông tin các đơn hàng ra tệp CSV và xử lý đơn để gửi khách, bạn cần nhập thông tin mã vận đơn của các đơn hàng đó vào cửa hàng. Vui lòng tham khảo cách nhập thông tin mã vận đơn bằng tệp CSV cho nhiều đơn hàng như hướng dẫn bài viết này.

Các bài viết liên quân

Hiểu về quy trình xử lý đơn hàng
Xử lý đơn hàng theo cách thủ công
Xử lý đơn hàng bằng tệp CSV
Chèn hình ảnh sản phẩm trong tệp CSV để thực hiện việc xử lý đơn hàng
Xử lý đơn hàng với PrintHub
Xử lý đơn hàng bằng ứng dụng Ali Dropship Connector
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!