Bài viết về: Website Builder
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Lưu và tái sử dụng các template trang sử dụng Website Builder

Trên Website Builder, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách tạo các template cho thiết kế yêu thích của mình! Bạn sẽ không cần phải tạo lại nhiều lần 1 trang web. Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn có một thiết kế cơ sở mà bạn muốn áp dụng cho nhiều trang khác nhau. Khi đó, bạn chỉ cần tùy chỉnh một vài yếu tố đặc biệt cho riêng trang web đó mà không phải thiết kế lại cả trang từ đầu.

Khi lưu 1 trang thành template, bạn có thể tái sử dụng thiết kế của template khi tạo 1 trang mới cho trang web hiện tại của bạn, và thậm chí cho trang web khác sử dụng tính năng Liên kết thư viện.Hướng dẫnTừ Website Builder, khởi tạo trang web của bạn. Sau đó, để lưu trang này thành template, nhấp vào nút Action và chọn Save this page as a template.


Trong hộp thoại, nhập tên cho template trang của bạn.


Sau đó, bạn có thể tìm kiếm và chọn 1 thư viện có sẵn, hoặc thêm 1 thư viện mới bằng cách nhập tên thư viện và nhấp vào Add.


Chọn thẻ cho template của bạn, hoặc thêm 1 thẻ mới bằng cách nhập tên thẻ và nhấp vào Add (không bắt buộc).


Nhấp Save khi hoàn thành.

Sau khi 1 template trang được lưu, nó sẽ hiển thị ở trang chọn Template khi tạo 1 trang web mới hoặc khi đổi template cho 1 trang web hiện tại, giúp bạn nhanh chóng áp dụng template này lên bất kỳ trang web nào khác của bạn. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết cách chọn và tùy chỉnh template trang bằng Website Builder.


Bạn có thể truy cập vào Libraries (Thư viện) để xem danh sách các template đã lưu. Vui lòng tham khảo bài viết này để xem hướng dẫn đầy đủ về thư viện trên Website Builder.

Bài viết liên quanTổng quan về Website Builder
Thiết lập mục (section) trên Website Builder
Thiết lập khối (block) trên Website Builder
Lưu và tái sử dụng các template màu và phông chữ trên Website Builder
Lưu và tái sử dụng các template khối và mục trên Website Builder
Liên kết thư viện để tái sử dụng template cho nhiều trang web trên Website Builder
Hướng dẫn sử dụng thư viện trên Website Builder
Chọn và tùy chỉnh các template trang bằng Website Builder

Cập nhật vào: 09/01/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!