Bài viết về: Website Builder
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hướng dẫn sử dụng thư viện trên ShopBase Creator

Thư viện trên ShopBase Creator là 1 công cụ được thiết kế để giúp người dùng dễ dàng tạo và chia sẻ template của họ có thể được tái sử dụng trên nhiều trang web khác nhau. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu tổng quan về thư viện trên ShopBase Creator và cách sử dụng hiệu quả thư viện.

Trong bài viết nàyA. Hiểu về thư viện Web Base
B. Tạo thư viện mới
C. Chỉnh sửa thư viện
D. Xóa thư viện

A. Hiểu về thư viện Web BaseTheo mặc định, thư viện Web Base có sẵn cho tất cả trang web trên ShopBase Creator. Thư viện này gồm tất cả các template được lựa chọn và thiết kế kỹ lưỡng bởi đội ngũ ShopBase Creator. Từng template được thiết kế với các mục đích khác nhau và có thể được sử dụng để khởi tạo trang web của bạn ngay lập tức. Bạn không thể chỉnh sửa hay thêm template vào thư viện Web Base.

Để truy cập vào thư viện Web Base:

Từ trang quản trị ShopBase Creator, đi tới Website > Themes.


Thư viện Web Base sẽ được hiển thị trong mục Libraries, bạn có thể nhấp vào thư viện này để xem chi tiết.


Tại đây, bạn có thể xem tất cả chi tiết và template trong thư viện Web Base, bao gồm template trang, mục (section), khối (block), khối tùy chỉnh, và giao diện thiết kế.


Đối với các template trang của thư viện Web Base, bạn có thể nhấp vào để xem trước khi sử dụng trên trang web của bạn.B. Tạo thư viện mớiNếu bạn có nhiều thiết kế trang web mà bạn muốn lưu thành template và tái sử dụng trên nhiều trang web khác nhau trên ShopBase Creator, bạn cần tạo 1 thư viện trước để lưu các template này.

Từ trang quản trị ShopBase Creator, đi tới Website > Themes.


Dưới mục Libraries, nhấp Create a library.


Trong hộp thoại, nhập tên và mô tả ngắn cho thư viện của bạn. Sau đó, nhấp Save.


Thư viện sau khi được tạo sẽ hiển thị ở mục Libraries như hình dưới:C. Chỉnh sửa thư việnTừ trang quản trị ShopBase Creator, đi tới Website > Themes.


Trong mục Libraries, nhấp vào Edit bên cạnh thư viện bạn muốn chỉnh sửa.


Tại đây, bạn có thể xem chi tiết thư viện và các template thuộc thư viện này.

Name (Tên): Tên của template.
Description (Mô tả): Mô tả của template.
Page templates (Template trang): bao gồm tất cả các template trang bạn đã lưu vào thư viện này.
Section templates (Template mục): bao gồm tất cả các template mục bạn đã lưu vào thư viện này.
Block templates (Template khối): bao gồm tất cả các template khối bạn đã lưu vào thư viện này.
Custom block (Khối tùy chỉnh): bao gồm tất cả các khối tùy chỉnh bạn đã mã hóa và tải lên thư viện này.
Styles (Giao diện thiết kế): bao gồm tất cả các phông chữ và màu được lưu để sử dụng lại trong Giao diện trang web chung (Site styles) và Giao diện trang web riêng (Page styles).


Template khối và mục sẽ được chia thành các danh mục nhỏ để dễ dàng quản lý.


Các danh mục này sẽ được hiển thị trên Insert panel khi thiết kế trang web mới.


Tất cả các danh mục với tên trùng nhau sẽ được gộp lại khi hiển thị trên Insert panel.
Bạn có thể thêm 1 danh mục bằng cách nhấp vào nút Add category.


Trong hộp thoại, chọn biểu tượng và nhập tên cho danh mục mới.


Để chính sửa 1 danh mục, nhấp vào nút Edit. Sau đó, bạn có thể thay đổi biểu tượng và tên theo ý thích.


Để xóa 1 danh mục, nhấp vào nút Delete.


Để sắp xếp lại thứ tự 1 danh mục, nhấp và kéo danh mục tới vị trí mong muốn.


Bạn có thể bật/tắt template theo ý muốn. Khi tắt 1 template, bạn sẽ không sử dụng được template này trên bất kì trang web nào khác mà thư viện chưa template được liên kết tới, nhưng template này không bị xóa và có thể được bật lại để sử dụng sau này.


Bạn cũng có thể chỉnh sửa tên, hoặc xóa template bằng cách nhấp vào nút Action và chọn các nút tương ứng.


Nhấp Save template khi hoàn thành.

D. Xóa thư việnTừ trang quản trị ShopBase Creator, đi tới Website > Themes.


Vào mục Libraries, nhấp và Delete bên cạnh thư viện mà bạn muốn xóa.


Sau khi xóa 1 thư viện, bạn sẽ không thể tiếp tục sử dụng các template được lưu trong thư viện này. Các template nào được sử dụng trước khi xóa sẽ không bị ảnh hưởng.

Bài viết liên quanTổng quan về Website Builder
Thiết lập mục (section) trên Website Builder
Thiết lập khối (block) trên Website Builder
Lưu và tái sử dụng các template màu và phông chữ trên ShopBase Creator
Lưu và tái sử dụng các template khối và mục trên ShopBase Creator
Lưu và tái sử dụng các template trang trên ShopBase Creator
Liên kết thư viện để tái sử dụng template cho nhiều trang web trên ShopBase Creator
Chọn và tùy chỉnh các template trang bằng Website Builder

Cập nhật vào: 27/10/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!