Bài viết về: Website Builder
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thiết lập mục (section) trên Website Builder

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập các mục (section) của một trang trên ShopBase Creator, sử dụng Website Builder.

Hướng dẫnĐể thêm 1 mục mới vào trang web của bạn, từ Website Builder, di chuột vào nút + tại vị trí bạn mong muốn và chọn Add section. Hoặc mở Insert panel và kéo mục của bạn vào vị trí bạn mong muốn.Tại Side bar settings, bạn có thể tuỳ chỉnh các yếu tố sau của mục:

Full width (Toàn bộ chiều rộng): Chọn tuỳ chọn này nếu bạn muốn nội dung của mục trải dài trên toàn bộ chiều rộng của trình duyệt. Khi tùy chọn này bị tắt, nội dung của mục chỉ được hiển thị trong chiều rộng 1120px.


Min height (Chiều cao tối thiểu): Theo mặc định, chiều cao của mục sẽ tự động được mở rộng khi bạn thêm nhiều nội dung (ví dụ như khối và hàng) vào mục này. Để tạo nhiều khoảng trống trong một mục, bạn có thể cài đặt chiều cao tối thiểu cố định cho mục đó.


Border (Đường viền): Tuỳ chỉnh đường viền của mục. Tại đây, bạn có thể tuỳ chỉnh độ dày (không viền, nhỏ, vừa, hoặc tuỳ chọn), chọn màu sắc từ bảng màu của website/trang, hoặc chọn màu tuỳ chỉnh. Nếu bạn không muốn có đường viền bao quanh mục của bạn, hãy điều chỉnh Độ dày về Không viền hoặc chọn màu sắc Trong suốt.


Background (Hình nền): Chọn một màu từ bảng màu, hoặc chọn màu tuỳ chỉnh cho mục của bạn.


Nếu bạn muốn sử dụng một hình ảnh cho mục của bạn, cài đặt màu sắc về Trong suốt và tải lên hình ảnh của bạn trong mục Image. Sau đó, bạn có thể tuỳ chỉnh size (kích cỡ), position (vị trí)repeat style (kiểu lặp lại), của hình ảnh này tuỳ theo ý muốn.


Padding (Phần đệm): Tuỳ chỉnh phần đệm, tức khoảng cách giữa đường viền và nội dung bên trong mục.


Margin (Lề): Tùy chỉnh lề, tức khoảng cách xung quanh các viền của mục.


Trong mục Quick bar setting, nhấp Edit layout để tuỳ chỉnh bố cục của mục. Bạn có thể tự do tuỳ chỉnh các loại bố cục khác nhau bằng cách thêm các hàng và cột vào mục.


Nhấp Add row để thêm một hàng mới vào mục.


Để tuỳ chỉnh cột, nhấp vào biểu tượng Column (Cột) icon. Tại đây, bạn có thể chọn bố cục của mục, hoặc dùng thanh trượt để tuỳ chỉnh khoảng cách giữa các cột.


Nhấp Save sau khi hoàn thành.

Bài viết liên quanBắt đầu với Website Builder
Khởi tạo trang web bằng Website Builder
Hiểu về thiết lập giao diện trên Website Builder
Thiết lập khối (block) trên Website Builder
Lưu và tái sử dụng các template màu và phông chữ trên ShopBase Creator
Lưu và tái sử dụng các template khối và mục trên ShopBase Creator
Lưu và tái sử dụng các template trang trên ShopBase Creator
Liên kết thư viện để tái sử dụng template cho nhiều trang web trên ShopBase Creator
Hướng dẫn sử dụng thư viện trên ShopBase Creator
Chọn và tùy chỉnh các template trang bằng Website Builder

Cập nhật vào: 27/10/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!