Bài viết về: Website Builder
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Lưu và tái sử dụng các template màu và phông chữ trên ShopBase Creator

Trên Website Builder, template là các thiết kế được tạo trước mà bạn có thể sử dụng lại và tùy chỉnh theo ý muốn. Bạn có thể tạo các template phông chữ, màu sắc, khối (block), mục (section) và trang. Sau đó, bạn có thể sử dụng các template này trên các trang khác của trang web hiện tại của bạn, và thậm chí trên các trang web khác sử dụng tính năng Liên kết thư viện.

Hướng dẫnTừ Website Builder, nhấp vào biểu tượng Style để truy cập vào Styling settings (Thiết lập giao diện).


Chọn tab Site styles để tùy chỉnh thiết lập giao diện cho toàn bộ trang web. Nếu bạn chỉ muốn thiết lập giao diện cho 1 trang web cụ thể, hãy chuyển sang tab Page styles.


Tùy chỉnh màu sắc và phông chữ theo ý muốn của bạn. Sau đó, để lưu 1 template màu, trong mục Colors, nhấp vào Save to library.


Trong hộp thoại, nhập tên cho màu bạn đã chọn. Sau đó, bạn có thể tìm kiếm và chọn 1 thư viện sẵn có, hoặc thêm thư viện mới bằng cách nhập tên thư viện và nhấp vào Add. Nhấp Save sau khi hoàn thành.


Để lưu template phông chữ, trong mục Fonts, nhấp vào Save to library.


Trong hộp thoại, nhập tên cho phông chữ bạn đã chọn. Sau đó, bạn có thể tìm kiếm và chọn 1 thư viện sẵn có, hoặc thêm thư viện mới bằng cách nhập tên thư viện và nhấp vào Add.


Nhấp Save sau khi hoàn thành.

Sau khi 1 template màu/phông chữ được lưu, nó sẽ hiển thị ở mục Color/Font library của Styling settings (Thiết lập giao diện) để bạn có thể dễ dàng sử dụng lại template này cho bất kỳ trang web nào của bạn.


Bạn có thể truy cập vào Libraries (Thư viện) để xem danh sách các template đã lưu. Vui lòng tham khảo bài viết này để xem hướng dẫn đầy đủ về thư viện trên ShopBase Creator.

Bài viết liên quanTổng quan về Website Builder
Thiết lập mục (section) trên Website Builder
Thiết lập khối (block) trên Website Builder
Lưu và tái sử dụng các template khối và mục trên ShopBase Creator
Lưu và tái sử dụng các template trang trên ShopBase Creator
Liên kết thư viện để tái sử dụng template cho nhiều trang web trên ShopBase Creator
Hướng dẫn sử dụng thư viện trên ShopBase Creator
Chọn và tùy chỉnh các template trang bằng Website Builder

Cập nhật vào: 27/10/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!