Bài viết về: Website Builder
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Chọn và tùy chỉnh các template trang bằng Website Builder

Trên ShopBase Creator, bạn có thể tùy chỉnh thiết kế của trang web và lưu lại thành 1 template để tái sử dụng bất kỳ khi nào bạn muốn. Các template tùy chỉnh này sẽ được lưu lại trong các thư viện trên website của bạn. Sau đó, khi tạo 1 trang web mới, bạn có thể dễ dàng lựa chọn template mà bạn mong muốn từ thư viện Web Base, thư viện của riêng bạn, hoặc bất kỳ thư viện nào được liên kết tới trang web của bạn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách lựa chọn và tùy chỉnh template trang web.

Trong bài viết nàyA. Chọn template cho trang web của bạn
B. Thay đổi template cho trang web

A. Chọn template cho trang web của bạnTừ trang quản trị ShopBase Creator, khi thiết kế trang web lần đầu, bạn sẽ được chuyển đến màn hình chọn template. Tại đây, tất cả các template từ thư viện Web Base (cung cấp với đội ngũ ShopBase Creator), thư viện do bạn tạo, cùng với các thư viện được liên kết đến trang web của bạn sẽ được hiển thị.


Tại đây, bạn có thể tìm kiếm template bằng cách lọc theo thư viện, tag, và tên.


Nhấp vào nút xem trước (preview) để xem trước 1 template trước khi áp dụng lên trang web của bạn.


Trong cửa sổ xem trước, bạn có thể lựa chọn xem trước template ở giao diện máy tính và điện thoại.


Nếu bạn hài lòng với template đã chọn, nhấp vào Apply this template để sử dụng template trên trang web của bạn.


Nếu bạn muốn xem trước các template khác, nhấp vào Back to templates.


Trong trang chọn template, bạn cũng có thể áp dụng 1 template mới ngay lập tức bằng cách nhấp vào nút Apply.B. Thay đổi template cho trang webKhi thiết kế trang web của bạn bằng Website Builder, bạn có thể chuyển template hiện tại sang 1 template khác bằng cách nhấp vào Templates trong Header bar.


Tại trang chọn template, bạn có thể xem template trước khi áp dụng trên trang web của bạn.


Trong cửa sổ xem trước, bạn có thể xem trước template của bạn ở giao diện máy tính hoặc điện thoại.


Nếu bạn hài lòng với template được chọn, nhấp Apply this template để áp dụng template mới này thay thế cho template hiện tại của trang web.


Nếu bạn muốn xem trước các template khác, nhấp vào Back to templates.


Tại trang chọn template, bạn có thể áp dụng 1 template lên 1 trang web ngay bằng cách nhấp vào nút Apply.


Nếu bạn muốn thay đổi lại về template trước đó, nhấp vào nút Undo.Bài viết liên quanTổng quan về Website Builder
Thiết lập mục (section) trên Website Builder
Thiết lập khối (block) trên Website Builder
Lưu và tái sử dụng các template màu và phông chữ trên ShopBase Creator
Lưu và tái sử dụng các template khối và mục trên ShopBase Creator
Lưu và tái sử dụng các template trang trên ShopBase Creator
Liên kết thư viện để tái sử dụng template cho nhiều trang web trên ShopBase Creator
Hướng dẫn sử dụng thư viện trên ShopBase Creator

Cập nhật vào: 27/10/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!