Bài viết về: Tài khoản
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hiểu về lý do hoàn trả/thu phí/tạm giữ tiền trong ShopBase Balance

Để duy trì nền tảng bán hàng lành mạnh và đáng tin cậy, ShopBase luôn tuân thủ điều khoản dịch vụ & chính sách của cổng thanh toán. Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện ra hoạt động gian lận, ShopBase có thể phải tiến hành hoàn tiền hoặc thu thêm chi phí phát sinh; chi tiết sẽ được thể hiện trong invoice của Balance. Vui lòng tham khảo bảng dưới để biết thêm chi tiết.

Hủy đơn hàng

Lý do hiển thịChi tiếtPhương án xử lý
RFF01_[ShopBase Payments/ShopBase Marketplace Payments/Creator] Order canceled due to signals of fraudulent card - Deduct order GMV - Detail about this issue is in ShopBase's in-store notification or email sent to Seller.Hoàn tiền đơn hàng ShopBase Payments/ShopBase Marketplace Payments/Creator có dấu hiệu gian lận thanh toán bởi Người bán hoặc Người mua.Thu lại giá trị đơn hàng.
RFF02_[ShopBase Payments/ShopBase Marketplace Payments/Creator] Order canceled due to low fulfillment quality - Deduct order GMV - Detail about this issue is in ShopBase's in-store notification or email sent to Seller.Hoàn tiền đơn hàng ShopBase Payments/ShopBase Marketplace Payments/Creator có dấu hiệu gian lận dịch vụ xử lý đơn hàng (không vận chuyển, mã vận đơn không xác thực,...).Thu lại giá trị đơn hàng.

Thu tiền người bán

Lý do hiển thịChi tiếtPhương án xử lý
CSF01_Charge due to the negative ShopBase Payment Balance - Detail about this issue is in ShopBase's in-store notification or email sent to Seller.Thu tiền người bán do ShopBase Payment Balance âm.Thu thêm phí phát sinh.
CSF02_Charge due to... - Detail about this issue is in ShopBase's email sent to Seller.Lý do khác (Thu bù số dư Balance âm khi xử lý đơn hàng gian lận, thu bù phí trong quá trình xét duyệt lần nạp tiền đầu tiên...).Thu thêm phí phát sinh.

Các khoản tiền Hold (tạm giữ) với Người bán

Lý doChi tiếtPhương án xử lý
HA01_[ShopBase Payments/ShopBase Marketplace Payments/Creator] Hold $.... due to low-quality fulfillment - The amount will release after ... days from the order created date.Khoản tiền bị tạm giữ do đơn hàng ShopBase Payments/ShopBase Marketplace Payments/Creator có dấu hiệu gian lận dịch vụ xử lý đơn hàng (không vận chuyển, mã vận đơn không xác thực,...).Tạm giữ một khoản tiền, phụ thuộc vào mức độ vi phạm.


Bài viết liên quanShopBase Payments Policy
ShopBase Marketplace Payments Policy
ShopBase Creator Seller policy
Những điều cần biết về ShopBase Balance

Cập nhật vào: 08/12/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!