Bài viết về: Sản phẩm
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Chuyển dữ liệu sang nguồn cấp dữ liệu sản phẩm mới

Ngày 07/01/2022, ShopBase đã cho ra mắt phiên bản mới của nguồn cấp dữ liệu sản phẩm giúp bạn quản lý dữ liệu của từng kênh bán hàng như Google, Facebook, Klaviyo, v.v… Vui lòng tham khảo bài viết này về nguồn cấp dữ liệu sản phẩm của ShopBase.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách chuyển dữ liệu sang nguồn cấp dữ liệu sản phẩm mới mà vẫn đảm bảo dữ liệu ổn định trên Google Merchant Center, Facebook Catalog và Klaviyo Catalog.

Nội dung bài viếtA. Chuyển dữ liệu sang nguồn cấp sản phẩm mới của Google
B. Chuyển dữ liệu sang nguồn cấp sản phẩm mới của Facebook
C. Chuyển dữ liệu sang nguồn cấp sản phẩm mới của Klaviyo

A. Chuyển dữ liệu sang nguồn cấp sản phẩm mới của GoogleNếu nguồn cấp dữ liệu cũ được đồng bộ thủ công lên GMC bằng URL của nguồn cấp dữ liệu


Tại trang quản trị ShopBase, chọn Products > Product feedsthêm nguồn cấp dữ liệu sản phẩm mới lên Google.


Đảm bảo tất cả điều kiện của nguồn cấp dữ liệu cũ cũng được thiết lập tại nguồn cấp dữ liệu mới để không bị mất dữ liệu. Vui lòng tham khảo bài viết này trong trường hợp bạn muốn tùy chỉnh các biến thể trong nguồn cấp dữ liệu của mình.

Đi tới Settings > Sales channels > Google, sau đó kết nối với tài khoản Google Merchant Center của bạn.


Nhấp vào Start syncing, nguồn cấp dữ liệu Google sẽ được tự động đồng bộ với GMC.


Trong tài khoản GMC của bạn, đi tới Products > Feeds để xem tất cả nguồn dữ liệu hiện có. Tại đây, bạn có thể thấy nguồn Content API để đồng bộ nguồn cấp dữ liệu Google.


Khi tất cả sản phẩm trong nguồn dữ liệu cũ được chuyển hoàn toàn, bạn có thể xóa sản phẩm khỏi GMC. Từ giờ, tất cả sản phẩm của bạn sẽ được kết nối với nguồn cấp dữ liệu mới của Google.Nếu điều kiện của nguồn cấp dữ liệu mới KHÔNG khớp với các điều kiện của nguồn cấp dữ liệu cũ, một số sản phẩm có thể không được kết nối với nguồn Content API, và nguồn dữ liệu cũ có thể không được chuyển hoàn toàn về số 0.
Nếu bạn xóa nguồn dữ liệu chứa các sản phẩm hiện có, các mặt hàng tương ứng sẽ bị xóa khỏi GMC.

Nếu nguồn cấp dữ liệu cũ được đồng bộ tự động lên GMC bằng Content API


Tại trang quản trị ShopBase, chọn Products > Product feedsthêm nguồn cấp dữ liệu sản phẩm mới lên Google.


Trước khi lưu nguồn cấp dữ liệu mới của Google, đảm bảo tất cả điều kiện của nguồn cấp dữ liệu mới đều khớp với điều kiện của nguồn cấp dữ liệu cũ. Tại thời điểm nguồn cấp dữ liệu Google mới được tạo, tất cả mặt hàng không khớp với điều kiện sẽ bị xóa khỏi GMC.
Đối với các mặt hàng khớp với thiết lập của nguồn cấp dữ liệu mới, ShopBase sẽ lưu lại tất cả dữ liệu tùy chỉnh trong mục Manage product data.

Nguồn cấp dữ liệu mới sau khi được tạo thành công sẽ bắt đầu đồng bộ với tài khoản GMC. Ngoài ra, tất cả nguồn cấp dữ liệu cũ có tùy chọn là Automatically upload product listings to Google Merchant Center sẽ được bỏ tích chọn và ngừng đồng bộ.

B. Chuyển dữ liệu sang nguồn cấp sản phẩm mới của FacebookTại trang quản trị ShopBase, chọn Products > Product feedsthêm nguồn cấp dữ liệu sản phẩm mới tại mục Others.


Đi tới Facebook Commerce Manager, chọn danh mục sản phẩm mà nguồn cấp dữ liệu cũ được thêm vào.
Vui lòng làm theo hướng dẫn trong bài viết này để thêm nguồn cấp dữ liệu mới vào Facebook.
Xóa các nguồn cấp dữ liệu cũ khỏi Facebook Catalog.

C. Chuyển dữ liệu sang nguồn cấp sản phẩm mới của KlaviyoTại trang quản trị ShopBase, chọn Products > Product feedsthêm nguồn cấp dữ liệu sản phẩm mới lên Klaviyo.Vui lòng làm theo hướng dẫn trong bài viết này để tạo nguồn dữ liệu mới cho Klaviyo.
Xóa các nguồn dữ liệu cũ khỏi Klaviyo Catalog.

Đối với người bán hàng sử dụng nguồn cấp dữ liệu sản phẩm trước ngày 07/01/2022, để đảm bảo tất cả dữ liệu được giữ nguyên, bạn phải chuyển sang nguồn cấp dữ liệu mới trước ngày 07/03/2022. Nguồn cấp dữ liệu cũ sẽ bị xóa vào ngày 07/03/2022.
Vui lòng KHÔNG xóa những nguồn cấp dữ liệu hiện có trước khi quá trình chuyển dữ liệu hoàn tất để tránh trường hợp sản phẩm bị xóa khỏi kênh bán hàng. Đặc biệt là với Google, những mặt hàng bị gỡ bỏ sẽ phải xét duyệt lại.

Bài viết liên quanTìm hiểu về Product feed
Tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm
Thêm nguồn cấp dữ liệu sản phẩm tạo trên ShopBase vào Facebook Business
Sử dụng nguồn cấp dữ liệu sản phẩm trong email tạo bởi Klaviyo

Cập nhật vào: 31/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!