Bài viết về: Khuyến mãi
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tổng quan về khuyến mãi

Trình quản lý của ShopBase cho phép bạn tạo và quản lý các mã khuyến mãi cho khách hàng. Bạn cũng có thể chỉ định ngày mã có hiệu lực, số lần mã có thể được sử dụng, số lượng đặt hàng tối thiểu để mã có thể được sử dụng và sản phẩm, bộ sưu tập hoặc biến thể nào có thể áp dụng chiết khấu.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ liệt kê những thao tác bạn có thể làm với phần quản lý khuyến mãi trong trang quản trị ShopBase để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của mình.

Nội dung bài viếtHiểu về các loại khuyến mãi
Tạo khuyến mãi tự động
Tạo mã khuyến mãi thủ công
Quản lý khuyến mãi hiện có

Cập nhật vào: 11/03/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!