Bài viết về: Khuyến mãi
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tạo khuyến mãi tự động

Khuyến mãi tự động là hình thức khuyến mãi hệ thống tự động áp dụng cho giỏ hàng của khách ngay khi giỏ hàng đủ điều kiện nhận khuyến mãi. Bạn có thể cung cấp cho khách hàng của mình khuyến mãi giảm giá một số tiền nhất định, khuyến mãi giảm giá theo tỉ lệ phần trăm chiết khấu, khuyến mãi mua sản phẩm này giảm giá sản phẩm khác và miễn phí vận chuyển. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo khuyến mãi tự động chỉ trong một vài bước đơn giản.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Chiết khấu (Discount) > Tự động (Automatic). Nhấp vào Tạo chiết khấu tự động (Create automatic discount).


Hệ thống sẽ đưa bạn đến trang tạo khuyến mãi. Bạn điền tiêu đề mã khuyến mãi vào mục Tiêu đề chiết khấu tự động (Automatic discount title)**. Tiêu đề này chỉ xuất hiện khi khuyến mãi được tự động áp dụng với giỏ hàng của khách trong trang thanh toán.


Bạn chọn loại khuyến mãi ở mục Loại chiết khấu (Discount Type)**. Có 4 loại khuyến mãi để bạn chọn là Phần trăm/Percentage (giảm giá theo chiết khấu phần trăm), Giá trị cố định/Fixed amount (giảm giá một số tiền nhất định), Miễn phí vận chuyển/Free Shipping (miễn phí vận chuyển) và Mua X nhận Y miễn phí/Buy X get Y (mua sản phẩm X tặng sản phẩm Y).


Trường hợp 1: Nếu bạn chọn Phần trăm (Percentage) hoặc Giá trị cố định (Fixed amount) ở trường Loại chiết khấu (Discount Type), trường Giá trị chiết khấu (Discount value) sẽ xuất hiện để bạn điền số phần trăm chiết khấu giảm giá (đối với loại khuyến mãi Phần trăm/Percentage) hoặc số tiền nhất định (đối với loại khuyến mãi Giá trị cố định/Fixed amount) vào đó.

Tại mục Áp dụng cho (Applies to) bạn chọn những đơn hàng mà khuyến mãi được áp dụng như Toàn bộ đơn đặt hàng/Entire order (tất cả các đơn hàng), Bộ sưu tập cụ thể/Specific collections (đơn hàng có những sản phẩm thuộc những bộ sưu tập cụ thể), Sản phẩm cụ thể/Specific products (đơn hàng có những sản phẩm cụ thể).


Tại mục Yêu cầu tối thiểu (Minimum requirement), chọn điều kiện để áp dụng khuyến mãi: Không có/None (không đặt ra điều kiện áp dụng khuyến mãi), Số tiền mua tối thiểu/Minimum purchase amount (số tiền tối thiểu đơn hàng phải đạt được để áp dụng khuyến mãi), Số lượng mặt hàng tối thiểu/Minimum quantity of items (số sản phẩm tối thiểu trong giỏ hàng phải đạt được để áp dụng khuyến mãi).


Trong trường hợp bạn chọn Bộ sưu tập cụ thể (Specific collections) hoặc Sản phẩm cụ thể (Specific products) tại mục Áp dụng cho (Applies to)Số tiền mua tối thiểu (Minimum purchase amount) hoặc Số lượng mặt hàng tối thiểu (Minimum quantity of items) tại mục Yêu cầu tối thiểu (Minimum requirement) thì số tiền tối thiểu đơn hàng phải đạt được để áp dụng khuyến mãi (Số tiền mua tối thiểu/Minimum purchase amount) hoặc số sản phẩm tối thiểu trong giỏ hàng phải đạt được để áp dụng khuyến mãi (Số lượng mặt hàng tối thiểu/Minimum quantity of items) chỉ được tính từ việc khách thêm những sản phẩm trong danh sách những sản phẩm được chọn (nếu bạn chọn Sản phẩm cụ thể/Specific products) hoặc với những sản phẩm thuộc danh sách những bộ sưu tập được chọn (nếu bạn chọn Bộ sưu tập cụ thể/Specific collections) vào giỏ hàng. Chỉ khi đó đơn hàng của khách mới được áp dụng khuyến mãi.
Trường hợp 2: Nếu bạn chọn Miễn phí vận chuyển (Free Shipping) ở trường Loại chiết khấu (Discount Type), chọn các quốc gia có khuyến mãi trong mục Quốc gia (Countries) như Tất cả các quốc gia (All countries) hoặc Các quốc gia cụ thể (Specific countries).


Không có giới hạn về số lượng quốc gia được chọn.
Các quốc gia dựa trên địa chỉ giao hàng của khách hàng.
Tại mục Yêu cầu tối thiểu (Minimum requirement), bạn đặt các điều kiện để được giảm giá: Không có (None), Số tiền mua tối thiểu (Minimum purchase amount), Số lượng mặt hàng tối thiểu (Minimum quantity of items).


Đối với các cửa hàng PlusBase, mã khuyến mãi miễn phí vận chuyển sẽ không khả dụng cho phương thức vận chuyển Premium.
Trường hợp 3: Nếu bạn chọn Mua X nhận Y miễn phí (Buy X get Y) ở trường Loại chiết khấu (Discount Type). Bạn sẽ cài đặt điều kiện về sản phẩm X ở mục Khách mua hàng (Customer buys) và điều kiện về sản phẩm Y ở mục Khách hàng chọn (Customer gets).

Tại mục Khách mua hàng (Customer buys) bạn cài đặt các điều kiện để khách hàng mua sản phẩm và nhận được khuyến mãi. Bạn điền số lượng sản phẩm tối thiểu khách hàng cần mua để nhận được khuyến mãi ở trường Số lượng (Quantity). Chọn sản phẩm mà nếu khách mua sản phẩm đó sẽ được áp dụng khuyến mãi ở trường Bất kỳ mặt hàng nào từ (Any items from), bạn có thể chọn Sản phẩm cụ thể (Specific products) hoặc Bộ sưu tập cụ thể (Specific collections).


Tại mục Khách hàng chọn (Customer gets) bạn cài đặt các sản phẩm khách hàng sẽ nhận được khuyến mãi giảm giá sau khi mua những sản phẩm ở mục Customer buys. Bạn điền số lượng sản phẩm tối thiểu khách hàng cần mua để nhận được khuyến mãi ở trường Quantity. Chọn sản phẩm được áp dụng khuyến mãi ở trường Any items from (bạn có thể chọn Specific products (các sản phẩm cụ thể) hoặc Specific collections (các sản phẩm thuộc bộ sưu tập cụ thể).


Tại mục At A Discount Value bạn chọn loại khuyến mãi áp dụng cho sản phẩm ở mục Khách hàng chọn (Customer gets)Phần trăm (Percentage) hoặc Miễn phí (Free). Đánh dấu tích vào ô Đặt số lần sử dụng tối đa cho mỗi đơn hàng (Set a maximum number of uses per order) nếu bạn muốn cài đặt số lần tối đã khuyến mãi được sử dụng trong một đơn hàng và điền số lượng tối đa đó ở ô trống ngay phía dưới.


Tại mục Khách hàng đủ điều kiện (Customer eligibility) bạn chọn đối tượng khách truy cập được áp dụng khuyến mãi: Tất cả khách hàng (Everyone), Khách hàng cụ thể (Specific customers). Bạn có thể lọc khách hàng theo tên, email hoặc số điện thoại.


Tại mục Giới hạn sử dụng (Usage limits) bạn chọn giới hạn áp dụng khuyến mãi: Giới hạn số lần có thể sử dụng chiết khấu này (Limit number of times this discount can be used in total), Giới hạn một lần sử dụng cho mỗi khách hàng (Limit to one use per customer).


Tại mục Ngày hoạt động (Active dates) bạn cài đặt thời gian khuyến mãi bắt đầu chạy. Đánh dấu tích vào ô Chọn ngày kết thúc (Set end date) để cài đặt thời gian khuyến mãi kết thúc (nếu bạn muốn).


Thời gian tại mục Ngày bắt đầu (Active dates) là thời gian được hiển thị theo múi giờ mặc định mà bạn cài đặt cho toàn bộ cửa hàng.
Nhấp vào Lưu (Save) để lưu khuyến mãi.

Chỉ có thể áp dụng một mã giảm giá cho một đơn hàng. Nếu một đơn hàng đủ điều kiện nhận nhiều mã giảm giá bao gồm mã Tự động, Phiếu mua hàng và Phiếu giảm giá, thì mã cao nhất sẽ được chọn.
Bạn không thể chỉ tạo khuyến mãi riêng cho một hoặc một vài biến thể sản phẩm, hay nói cách khác khuyến mãi chỉ có thể áp dụng cho sản phẩm bao gồm tất cả các biến thể thuộc sản phẩm.

Bài viết liên quanTổng quan về khuyến mãi
Hiểu về các loại khuyến mãi
Tạo mã khuyến mãi thủ công
Quản lý khuyến mãi hiện có

Cập nhật vào: 04/01/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!