Bài viết về: Khuyến mãi
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tạo mã khuyến mãi thủ công

Mã khuyến mãi thủ công là mã khuyến mãi chỉ áp dụng giảm giá khi khách hàng tự thêm mã giảm giá vào giỏ hàng của họ. Bạn có thể cung cấp cho khách hàng của mình mã giảm giá một số tiền nhất định, giảm giá theo tỉ lệ phần trăm chiết khấu, giảm giá theo hình thức miễn phí vận chuyển cho các sản phẩm, bộ sưu tập hoặc các biến thể trong cửa hàng của bạn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo mã khuyến mãi thủ công chỉ trong vài bước.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Marketing & Sales > Discounts > Codes > Create discount hoặc truy cập Discounts nếu bạn sử dụng Theme Editor.


Điền mã khuyến mãi vào mục Discount code hoặc có thể nhấp vào Generate code để hệ thống tạo mã mới. Khi khách hàng nhập mã này ở trang thanh toán, mã khuyến mãi sẽ được áp dụng vào giỏ hàng của khách hàng.


Bạn có thể tạo một liên kết có thể chia sẻ (Shareable link) để tự động áp dụng mã. Để tạo liên kết này trong phần Get Shareable Link, nhập URL > nhấp Generate shareable link.URL phải bắt đầu bằng http:// hoặc https:// để trở thành URL hợp lệ. URL phải được tạo từ cửa hàng của bạn và phải truy cập được (Không hiển thị lỗi 404 - Không tìm thấy trang).

Bạn có thể chia sẻ liên kết có thể chia sẻ (Shareable link) với khách hàng của mình qua email hoặc các trang mạng xã hội khác. Mã khuyến mại sẽ được hiển thị tại giỏ hàng khi khách hàng truy cập link này.Bạn có thể đính kèm mã giảm giá vào Email nhắc hoàn thành thanh toán (Abandoned Checkouts Email) để khuyến khích khách hàng hoàn tất đơn hàng. Trong Discount code, nhấp Select discount code để chọn mã có sẵn tại cửa hàng hoặc thêm mã mới. Sau khi mã giảm giá được thêm vào email, sau khi khách hàng nhấp vào CTA (Call-To-Action) điều hướng đến trang thanh toán hoặc CTA (Call-To-Action) điều hướng đến trang chủ, khách hàng sẽ được chuyển tới trang thanh toán hoặc giỏ hàng. Tại các trang này, mã giảm giá sẽ tự động được áp dụng. Vui lòng tham khảo bài viết Cài đặt email tự động nhắc khách thanh toán đơn mà họ chưa hoàn thành thanh toán để biết thêm chi tiết.


Nút CTA (Call-To-Action) trong  Email nhắc hoàn thành thanh toán có chứa mã giảm giá
Chọn loại khuyến mãi ở mục Discount Type. Có 4 loại khuyến mãi là: Phần trăm/Percentage (giảm giá theo chiết khấu phần trăm), Giá trị cố định/Fixed amount (giảm giá một số tiền nhất định), Miễn phí vận chuyển/Free Shipping (khuyến mãi miễn phí vận chuyển), Mua X nhận Y miễn phí/Buy X get Y (mua sản phẩm X tặng sản phẩm Y).


Percentage/Fixed amount


Percentage: nhập số phần trăm chiết khấu giảm giá.
Fixed amount: nhập số tiền chiết khấu
Tại mục Applies to : chọn những đơn hàng mà khuyến mãi được áp dụng, bao gồm Entire order (tất cả các đơn hàng), Specific collections (đơn hàng có những sản phẩm thuộc những bộ sưu tập cụ thể), Specific products (đơn hàng có những sản phẩm cụ thể).


Tại mục Minimum requirement, chọn điều kiện để áp dụng khuyến mãi: None (không đặt ra điều kiện áp dụng khuyến mãi), Minimum purchase amount (số tiền tối thiểu đơn hàng phải đạt được để áp dụng khuyến mãi), Minimum quantity of items (số sản phẩm tối thiểu trong giỏ hàng phải đạt được để áp dụng khuyến mãi).Free Shipping


Tại mục Countries, chọn các quốc gia áp dụng khuyến mãi, bao gồm All countries (Tất cả các quốc gia) hoặc Specific countries (Các quốc gia cụ thể).


Tại mục Minimum requirement, chọn điều kiện để áp dụng khuyến mãi: None (không đặt ra điều kiện áp dụng khuyến mãi), Minimum purchase amount (số tiền tối thiểu đơn hàng phải đạt được để áp dụng khuyến mãi), Minimum quantity of items (số sản phẩm tối thiểu trong giỏ hàng phải đạt được để áp dụng khuyến mãi).


Đối với các cửa hàng PlusBase, mã khuyến mãi miễn phí vận chuyển sẽ không khả dụng cho phương thức vận chuyển Premium.

Buy X get Y


Tại mục Customer buys (khách hàng mua): nhập số lượng sản phẩm tối thiểu khách hàng cần mua để nhận được khuyến mãi ở trường Quantity. Chọn sản phẩm mà nếu khách mua sản phẩm đó sẽ được áp dụng khuyến mãi ở trường Any items from (bất kỳ sản phẩm nào từ...), bạn có thể chọn Specific products (sản phẩm cụ thể) hoặc Specific collections (bộ sưu tập cụ thể.


Tại mục Customer gets (Khách hàng nhận được): cài đặt các sản phẩm khách hàng sẽ nhận được khuyến mãi. Bạn điền số lượng, và chọn sản phẩm được khuyến mãi. Bạn có thể chọn Specific products (sản phẩm cụ thể) hoặc Specific collections (bộ sưu tập cụ thể.


Tại mục At A Discount Value: chọn hình thức khuyến mãi là Percentage (phần trăm) hoặc Free (miễn phí). Đánh dấu tích vào ô Set a maximum number of uses per order nếu bạn muốn cài đặt số lần tối đa mã khuyến mãi được sử dụng trong một đơn hàng và điền số lượng tối đa đó ở ô trống ngay phía dưới.


Tại mục Customer eligibility thiết lập đối tượng khách hàng được áp dụng khuyến mãi: Everyone (tất cả khách hàng), Specific customers (khách hàng cụ thể).


Tại mục Usage limits thiết lập giới hạn áp dụng khuyến mãi: Giới hạn số lần có thể sử dụng chiết khấu này (Limit number of times this discount can be used in total), Giới hạn một lần sử dụng cho mỗi khách hàng (Limit to one use per customer).


Tại mục Active dates cài đặt thời gian bắt đầu áp dụng khuyến mãi. Đánh dấu tích vào ô Set end date)* để cài đặt thời gian khuyến mãi kết thúc (nếu muốn).


Thời gian tại mục Active dates là thời gian được hiển thị theo múi giờ mặc định mà bạn cài đặt cho cửa hàng.

Nhấp vào Save để lưu.

Hệ thống chưa hỗ trợ tạo khuyến mãi riêng cho một hoặc một vài biến thể sản phẩm. Khuyến mãi chỉ có thể áp dụng tất cả biến thể thuộc sản phẩm đó.

Bài viết liên quanTổng quan về khuyến mãi
Tạo khuyến mãi tự động
Quản lý khuyến mãi hiện có

Cập nhật vào: 02/02/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!