Bài viết này cũng có sẵn trong:
Quantity Discounts là tính năng khuyến khích khách mua hàng bằng cách đưa ra những ưu đãi hấp dẫn: khách càng mua số lượng nhiều thì giá thành trên mỗi sản phẩm càng rẻ. Ưu đãi Quantity Discounts sẽ hiển thị trên trang sản phẩm như hình dưới.Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo ưu đãi Quantity Discounts cho cửa hàng trực tuyến của mình.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Apps >> Boost Upsell >> Quantity Discounts.

Bấm Create new quantity discount hoặc Create offer.


Điền tên ưu đãi và thông điệp hiện trên ưu đãi ở mục Offer's name & message

Offer's name: bạn điền tên ưu đãi ở trường này, đây là trường không bắt buộc, nếu bạn không điền, hệ thông sẽ tự tạo tên cho ưu đãi. Tên giúp việc quản lý các ưu đãi dễ dàng hơn.
Offer's message: bạn chọn thông điệp của ưu đãi tại đây từ các thông điệp gợi ý ShopBase có sẵn, đây là trường bắt buộc. Một thông điệp thuyết phục và phù hợp sẽ giúp khách hàng dễ dàng thêm nhiều sản phẩm vào giỏ hàng hơn.


Chọn sản phẩm mà bạn muốn tạo ưu đãi Quantity Discounts ở mục Choose Target products. Bạn có thể chọn:

All products: tất cả các sản phẩm
Specific products: một số sản phẩm cụ thể
Specific collections: một số bộ sưu tập cụ thể
Specific by rules: một số các sản phẩm được chọn thủ công theo quy tắc tự động nhất định. Nếu bạn chọn Specific by rules, bạn có thể chọn all conditions (nếu bạn muốn các sản phẩm phải thỏa mãn tất cả các điều kiện được đặt ra) hoặc any condition (nếu bạn muốn các sản phẩm chỉ cần thỏa mãn một trong các điều kiện được đặt ra). Ấn Add another condition để thêm các điều kiện mới. Bạn ấn vào menu thả xuống thứ nhất để chọn trường thông tin của sản phẩm mà bạn muốn đặt điều kiện như: product title (tiêu đề sản phẩm), product type (loại sản phẩm), product vendor (nhà cung cấp), product tag (thẻ sản phẩm), variant title/SKU (tiêu đề hoặc mã SKU của biến thể sản phẩm), variant option (tùy chọn của biến thể sản phẩm), collection name (bộ sưu tập). Bạn ấn vào menu thả xuống thứ hai để chọn các loại so sánh cho điều kiện bạn đặt ra như: is equal to (ngang bằng), is not equal to (khác), starts with (bắt đầu với), ends with (kết thúc với), contains (bao gồm), doesn't contain (không bao gồm). Bạn điền giá trị điều kiện mà bạn muốn vào trường ô trông thứ ba để hoàn thành loại điều kiện mà bạn tạo.


Thêm quy tắc giảm giá cho ưu đãi ở mục Offer's discount như sau:

Nhập vào số lượng tối thiểu sản phẩm khách hàng cần mua để có thể nhận khuyến mại tại cột Min Quantity.
Nhập giá trị khuyến mãi vào cột Discount.
Chọn loại khuyến mãi ở menu thả xuống cuối cùng bao gồm: % sale off on each product (giảm giá phần trăm từng sản phẩm), $ sale off on each product (giảm giá một số tiền cụ thể trên từng sản phẩm), $ on each product (đặt ra một mức giá cụ thể cho từng sản phẩm). Bấm Add more, để thêm khuyến mại cho ưu đãi.


Bấm nút Submit offer để tạo ưu đãi.

Các bài viết liên quan

Hiểu về những tính năng Upsell, Cross-sell mà ShopBase cung cấp
Tạo ưu đãi bán thêm Pre-purchase
Tạo ưu đãi bán thêm In-cart
Tạo gợi ý mua theo gói Bundles với ứng dụng Boost Upsell
Tạo ưu đãi bán thêm Post-purchase
Tạo gợi ý mua kèm Accessories với Boost Upsell
Hiểu về các tiện ích đề xuất sản phẩm
Hiểu về tính năng Smart Offers
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!