Bài viết về: Boost Upsell
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tạo ưu đãi bán thêm In-cart

In-cart Upsell là một tính năng mới trong ứng dụng Boost Upsell cho phép người bán tạo đề xuất các sản phẩm phù hợp với các sản phẩm hiện tại đang được khách hàng được thêm vào giỏ hàng. Các sản phẩm được đề xuất sẽ hiển thị ở dưới Cart recommendations trong giỏ hàng như hình bên dưới.


Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu và hướng dẫn bạn cách cài đặt In-cart Upsell cho cửa hàng của mình.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Apps > Boost Upsell. Bạn cũng có thể truy cập vào ứng dụng Boost Upsell bằng cách đi tới Marketing & Sales > Boost Upsell. Sau đó, nhấp vào Upsell.


Nhấp vào Create offer.


Trong mục Choose offer types, chọn In-cart.


Điền tên và thông điệp của ưu đãi trong mục Offer's name & message:

Offer's name (trường tùy chọn): Bạn có thể tự điền tên ưu đãi hoặc tên ưu đãi sẽ được hệ thống tạo tự động. Tên của ưu đãi sẽ được hiển thị trên trang Upsell của tất cả các ưu đãi Upsell mà bạn đã tạo.
Offer's message (trường bắt buộc): Chọn một thông điệp có sẵn trong menu thả xuống hoặc viết một thông điệp mới theo mong muốn.


Các sản phẩm bạn chọn ở mục Choose Target products là những sản phẩm mà khi khách hàng thêm những sản phẩm đó vào giỏ hàng thì In-cart Upsell được hiển thị trong giỏ hàng. Bạn có thể chọn All products (tất cả các sản phẩm), Specific products (một số sản phẩm cụ thể), Specific collections (một số bộ sưu tập cụ thể).


Các sản phẩm bạn chọn ở mục Choose Recommend products là những sản phẩm được đề xuất trong giỏ hàng của khách hàng. Bạn có thể chọn Specific products (một số sản phẩm cụ thể) hoặc Specific by base category (chọn sản phẩm thuộc các danh mục sản phẩm cụ thể - phần này phù hợp với các sản phẩm thuộc PrintBase hoặc PrintHub).


Bạn có thể lựa chọn thứ tự ưu tiên hiển thị các sản phẩm gợi ý theo thứ tự từ giá cao đến giá thấp (highest price) hoặc ngược lại từ giá thấp đến cao (lowest price) trong mục Recommend variant with.Trong trường hợp bạn chọn Specific by base category, hệ thống sẽ hiển thị đề xuất các biến thể sản phẩm thuộc một trong những sản phẩm của danh mục sản phẩm được chọn, ở trong cùng 1 chiến dịch với sản phẩm bạn chọn trong mục Choose Target products. Ví dụ sản phẩm ở mục Choose Target products là áo T-shirt thuộc chiến dịch A, bạn chọn Specific by base category trong mục mục Choose Recommend products với các danh mục là Drinkware và Shoes, thì ưu đãi hiển thị cho khách hàng có thể là cốc (Mug) hoặc đôi giày cùng thuộc chiến dịch A đó.
Trong trường hợp có nhiều sản phẩm được gợi ý trong giỏ hàng thì khi khách hàng thêm một sản phẩm được gợi ý vào giỏ hàng thì hệ thông tự động gợi ý các sản phẩm tiếp theo như đã thiết lập.
Bạn có thể giảm giá cho các sản phẩm được đề xuất để khuyến khích khách hàng mua nhiều hơn bằng cách bật Offer's discount và nhập tỉ lệ chiết khấu vào mục Discount percentage.


Trên PlusBase, bạn có thể thiết lập các ưu đãi bán thêm Upsell cho cả sản phẩm Dropship và POD trên cửa hàng của bạn.

Bài viết liên quanCài đặt các ứng dụng vào cửa hàng ShopBase
Tổng quan về ứng dụng Boost Upsell

Cập nhật vào: 16/01/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!