Bài viết này cũng có sẵn trong:
In-cart Upsell là một tính năng mới trong ứng dụng Boost Upsell cho phép người bán tạo đề xuất các sản phẩm phù hợp với các sản phẩm hiện tại đang được khách hàng được thêm vào giỏ hàng. Các sản phẩm được đề xuất sẽ hiển thị ở dưới Cart recommendations trong giỏ hàng như hình bên dưới.


Phần này sẽ giúp bạn hiểu và hướng dẫn bạn cách cài đặt In-cart Upsell cho cửa hàng của mình.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Apps >> Boost Upsell >> Upsell.


Ấn vào Create offer.


Chọn In-cart.


Điền tên của ưu đãi trong mục Offer's name. Tên này sẽ được hiển thị trong trang quản trị tất cả các ưu đãi upsell mà bạn tạo.


Các sản phẩm bạn chọn ở mục Choose Target products là những sản phẩm mà khi khách hàng thêm những sản phẩm đó vào giỏ hàng thì In-cart Upsell được hiển thị trong giỏ hàng. Bạn có thể chọn All products (tất cả các sản phẩm), Specific products (một số sản phẩm cụ thể), Specific collections (một số bộ sưu tập cụ thể).


Các sản phẩm bạn chọn ở mục Choose Recommend products là những sản phẩm được đề xuất trong giỏ hàng của khách. Bạn có thể chọn Specific products (một số sản phẩm cụ thể) hoặc Specific by base category (chọn sản phẩm thuộc các danh mục sản phẩm cụ thể - phần này phù hợp với các sản phẩm thuộc PrintBase hoặc PrintHub)


Bạn có thể lựa chọn thứ tự ưu tiên hiển thị các sản phẩm gợi ý theo thứ tự từ giá cao đến giá thấp (highest price) hoặc ngược lại từ giá thấp đến cao (lowest price) trong mục Recommend variant with.Lưu ý:

Trong trường hợp bạn chọn Specific by base category, hệ thống sẽ hiển thị đề xuất các biến thể sản phẩm thuộc một trong những sản phẩm của danh mục sản phẩm được chọn, ở trong cùng 1 campaign với sản phẩm bạn chọn trong mục Choose Target products. Ví dụ sản phẩm ở mục Choose Target products là áo T-shirt thuộc campaign A, bạn chọn Specific by base category trong mục mục Choose Recommend products với các danh mục là Drinkware và Shoes, thì ưu đãi hiển thị cho khách hàng có thể là cốc (Mug) hoặc đôi giày cùng thuộc campaign A đó.

Trong trường hợp có nhiều sản phẩm đượcc gợi ý trong giỏ hàng thì khi khách hàng thêm một sản phẩm được gợi ý vào giỏ hàng thì hệ thông tự động gợi ý các sản phẩm tiếp theo, theo cài đặt.

Các bài viết liên quan

Hiểu về những tính năng Upsell, Cross-sell mà ShopBase cung cấp
Tạo ưu đãi bán thêm Pre-purchase
Tạo ưu đãi bán thêm Post-purchase
Tạo gợi ý mua theo gói Bundles với ứng dụng Boost Upsell
Tạo ưu đãi Quantity Discounts
Tạo gợi ý mua kèm Accessories với Boost Upsell
Hiểu về các tiện ích đề xuất sản phẩm
Hiểu về tính năng Smart Offers
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!