Bài viết này cũng có sẵn trong:
Các sản phẩm trên store có thể chia sẻ được reviews với nhau. Đây là cách hữu ích giúp bạn tận dụng các reviews trước của các sản phẩm best seller để xây dựng lòng tin về sản phẩm mới trên store của mình. Khi một nhóm Reviews được kích hoạt trên store của bạn, tất cả sản phẩm trong cùng nhóm đó sẽ có cùng đánh giá mà bạn đã chọn.

Tại trang này:
A. Phân nhóm products
B. Làm thế nào để phân nhóm products

A. Phân nhóm products

Product Grouping cho phép bạn tạo các nhóm sản phẩm liên quan và chia sẻ reviews giữa tất cả các sản phẩm trong cùng một nhóm.

Ví dụ: Giả sử bạn bán một kiểu giày nhất định trong một loạt các variant màu sắc. Khách hàng của bạn chỉ có thể để lại một số lượng nhỏ các đánh giá cho mỗi màu. Bằng cách phân nhóm các sản phẩm, bạn có thể hiển thị các đánh giá cho tất cả các màu của kiểu giày đó.

Một công dụng tuyệt vời khác là tận dụng tất cả các đánh giá của bạn khi bạn ra mắt một sản phẩm mới, ví dụ như màu mới của giày. Thêm sản phẩm vào nhóm thích hợp và khi khách truy cập vào sẽ thấy đánh giá cho các sản phẩm tương tự.

B. Làm thế nào để phân nhóm products?

Đi tới Product Reviews Admin, sau đó nhấp vào menu Product Groups, nhấn Add new product group.

Chọn nhóm các sản phẩm theo các tiêu chí collections/ tags/ vendors.

Chọn sản phẩm trong cùng collections/ tags/vendors mà bạn muốn chia sẻ đánh giá, sau đó nhấn Save.

Để phân nhóm reviews sản phẩm, nhấp Add new product group

Chọn sản phẩm trong cùng collections/ tags/ vendors mà bạn muốn chia sẻ đánh giá, sau đó nhấn Save

Bây giờ sản phẩm trong cùng một nhóm sẽ chia sẻ đánh giá với nhau.

Các bài viết liên quan:
Quản lý reviews trên ứng dụng Product Reviews
Import reviews vào Product Reviews bằng tệp CSV
Hiển thị reviews trên trang All reviews
Hiểu về tệp CSV cho ứng dụng Product Reviews
Làm thế nào để tự động publish đánh giá?
Nhận reviews từ cơ sở dữ liệu của PrintBase cho store PrintBase
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!