Bài viết về: Boost Upsell
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Nhân bản một ưu đãi

Để giúp tiết kiệm thời gian của bạn khi tạo thêm ưu đãi mới cho khách hàng trong ứng dụng Boost Upsell, ShopBase cho phép bạn có thể nhanh chóng nhân bản bất kỳ ưu đãi nào chỉ trong một vài thao tác đơn giản. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn nhân bản một ưu đãi cho cửa hàng ShopBase của bạn.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Apps > Boost Upsell. Bạn cũng có thể truy cập vào ứng dụng Boost Upsell bằng cách đi tới Marketing & Sales > Boost Upsell.

Nhấp vào mục có loại ưu đãi mà bạn muốn nhân bản bên cột trái bao gồm: Upsell, Quantity discounts, Bundles, Accessories.


Nhấp vào ưu đãi mà bạn muốn nhân bản. Hệ thống dẫn bạn tới trang thông tin chi tiết ưu đãi, tại đây bạn nhấp vào Duplicate để nhân bản ưu đãi.


Thực hiện các thay đổi cần thiết (ví dụ: tên ưu đãi, mục tiêu/sản phẩm bán thêm, ...) trước khi tạo ưu đãi mới. Vui lòng tham khảo bài viết về cách tạo ưu đãi Pre-purchase Upsell, Post-purchase Upsell, In-cart Upsell, Quantity discounts Cross-sell, Bundles Cross-sell, Accessories Cross-sell để hiểu thêm về các trường trong trang tạo ưu đãi và điền vào cho phù hợp. Bản sao của ưu đãi sẽ được tạo ngay sau khi bạn nhấp vào Submit offer.


Việc nhân bản được hướng dẫn trong bài áp dụng với các hình thức ưu đãi: Upsell, Quantity discounts Cross-sell, Bundles Cross-sell, Accessories Cross-sell.

Bài viết liên quanCài đặt các ứng dụng vào cửa hàng ShopBase
Tổng quan về ứng dụng Boost Upsell

Cập nhật vào: 13/09/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!