Bài viết này cũng có sẵn trong:
Để giúp tiết kiệm thời gian của bạn khi tạo thêm ưu đãi mới cho khách hàng trong ứng dụng Boost Upsell, ShopBase cho phép bạn có thể nhanh chóng nhân bản bất kỳ ưu đãi nào chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn nhân bản một ưu đãi cho cửa hàng ShopBase của bạn.

Lưu ý:

Việc nhân bản được hướng dẫn trong bài áp dụng với các hình thức ưu đãi: Upsell, Quantity discounts Cross-sell, Bundles Cross-sell, Accessories Cross-sell.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Apps >> Boost Upsell.

Bấm vào loại ưu đãi có ưu đãi mà bạn muốn nhân bản bên cột trái bao gồm: Upsell, Quantity discounts, Bundles, Accessories.


Nhấn vào ưu đãi mà bạn muốn nhân bản trong danh sách hiện ra. Hệ thống dẫn bạn tới trang thông tin chi tiết ưu đãi, tại đây bạn nhấp vào Duplicate để nhân bản ưu đãi.


Thực hiện các thay đổi cần thiết (ví dụ: tên ưu đãi, mục tiêu / sản phẩm bán thêm, ...) trước khi tạo ưu đãi mới. Vui lòng tham khảo bài viết về cách tạo ưu đãi Pre-purchase Upsell, Post-purchase Upsell, In-cart Upsell, Quantity discounts Cross-sell, Bundles Cross-sell, Accessories Cross-sell để hiểu thêm về các trường trong trang tạo ưu đãi và điền vào cho phù hợp. Bản sao của ưu đãi sẽ được tạo ngay sau khi bạn nhấp vào Submit offer.Các bài viết liên quan

Hiểu về những tính năng Upsell, Cross-sell mà ShopBase cung cấp
Nhập và xuất danh sách ưu đãi trong Boost Upsell
Bật/tắt một ưu đãi
Xóa một ưu đãi
Cài đặt trang đích sau khi khách mua hàng theo gợi ý Bundles và Quantity Discounts
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!