Bài viết về: Boost Upsell
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tạo ưu đãi bán thêm Pre-purchase

Ưu đãi bán thêm Pre-purchase sẽ đề xuất những sản phẩm khác cho khách hàng ngay khi khách hàng bấm nút Add To Cart trên trang như hình bên dưới. Những sản phẩm được gợi ý để khuyến khích khách hàng thêm nhiều sản phẩm hơn vào giỏ hàng của mình.


Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tạo ưu đãi bán thêm Pre-purchase bằng ứng dụng Boost Upsell.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Apps > Boost Upsell. Bạn cũng có thể truy cập vào ứng dụng Boost Upsell bằng cách đi tới Marketing & Sales > Boost Upsell. Sau đó, nhấp vào Upsell và chọn Create offer.


Chọn loại: Pre-purchase.


Điền tên và thông điệp của ưu đãi ở mục Offer's name & message:

Offer's name: bạn điền tên ưu đãi ở trường này, đây là trường không bắt buộc, nếu bạn không điền, hệ thông sẽ tự tạo tên cho ưu đãi. Việc tạo tên ưu đãi sẽ giúp bạn quản lý các ưu đãi dễ dàng hơn.
Offer's message: bạn chọn thông điệp của ưu đãi tại đây từ các thông điệp gợi ý ShopBase có sẵn, đây là trường bắt buộc. Thông điệp này sẽ được hiển thị ngay trên danh sách những sản phẩm được gợi ý. Một thông điệp thuyết phục và phù hợp sẽ giúp khách hàng dễ dàng thêm những sản phẩm được gợi ý vào giỏ hàng hơn.


Các sản phẩm bạn chọn ở mục Choose Target products là những sản phẩm mà khi khách hàng mua những sản phẩm đó thì ưu đãi bán thêm Pre-purchase sẽ được hiển thị ngay sau khi khách hàng ấn Add To Cart. Bạn có thể chọn:

All products: tất cả các sản phẩm.
Specific products: một số sản phẩm cụ thể.
Specific collections: một số bộ sưu tập cụ thể.


Các sản phẩm bạn chọn ở mục Choose Recommend products là những sản phẩm được đề xuất trong để khách hàng mua thêm. Bạn có thể chọn:

Specific products: một số sản phẩm cụ thể.
Specific collections: một số bộ sưu tập cụ thể.
Same collection with target products: các sản phẩm thuộc cùng bộ sưu tập với sản phẩm được khách hàng mua.
Most relevant products use automated rules: các sản phẩm có liên quan được chọn bởi quy tắc tự động của ShopBase được gợi ý dựa trên lịch sử khách hàng mua hàng tại cửa hàng.


Bạn có thể thêm khuyến mại cho các sản phẩm được đề xuất để khuyến khích khách mua hàng bằng cách bật nút xanh ở mục Offer’s discount và điền phần giảm giá ở trường Discount percentage.


Sau khi đã hoàn thành, bấm Submit offer.

Trên PlusBase, bạn có thể thiết lập các ưu đãi bán thêm Upsell cho cả sản phẩm Dropship và POD trên cửa hàng của bạn.

Bài viết liên quanCài đặt các ứng dụng vào cửa hàng ShopBase
Tổng quan về ứng dụng Boost Upsell

Cập nhật vào: 16/01/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!