Bài viết này cũng có sẵn trong:
Gợi ý cho khách hàng mua kèm sản phẩm phù hợp (tiếng anh gọi là Accessories Offer) là hình thức bán hàng khuyến khích khách hàng mua các sản phẩm có thể sử dụng kèm với sản phẩm chính (ví dụ như một cửa hàng bán điện thoại sẽ giới thiệu các phụ kiện dùng kèm điện thoại như ốp, ống kinh phụ,...). ShopBase cho phép người bán hàng áp dụng hình thức này bằng cách hiển thị các sản phẩm liên quan đến sản phẩm chính ngay bên dưới nút Add to cart trên trang sản phẩm. Phần này sẽ hướng dẫn bạn tạo gợi ý cho khách hàng mua kèm sản phẩm phù hợp với Boost Upsell trên cửa hàng trực tuyến của mình.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Apps >> Cross-sell >> Accessories.

Chọn Create offer.


Điền tên và thông điệp hiện trên ưu đãi

Offer's name (Tên ưu đãi): giúp bạn quản lý các ưu đãi dễ dàng hơn. Ứng dụng sẽ tự động tạo tên nếu bạn bỏ trống mục này.

Offer's message (Thông điệp hiện trên ưu đãi): đây là mục bắt buộc cần điền. Ứng dụng sẽ không thể lưu ưu đãi nếu mục này bị bỏ trống. Bên cạnh đó, một thông điệp ý nghĩa sẽ giúp ưu đãi hấp dẫn hơn và tạo được hứng thú cho khách hàng.


Chọn sản phẩm chính ở mục Choose Target products, để khi khách hàng xem trang sản phẩm đó thì các gợi ý sản phẩm cho khách hàng mua kèm sẽ hiện ra. Trong đó:

Specific products: chọn các sản phẩm cụ thể. Bấm vào Select product, hộp thoại Select Product hiện lên cho phép bạn chọn các sản phẩm ở cột trái, bấm Continue with selected products để hoàn tất việc chọn sản phẩm.
Specific collections: chọn các sản phẩm thuộc các bộ sưu tập cụ thể. Bấm vào Select collections, hộp thoại Select Collection hiện lên cho phép bạn chọn các bộ sưu tập ở cột trái, bấm Continue with selected collections để hoàn tất việc chọn các bộ sưu tập.
Specific by rules: chọn các sản phẩm theo những quy tắc nhất định. Bạn có thể chọn Any conditions (sản phẩm thỏa mãn một trong các điều kiện phía dưới) hoặc All conditions (sản phẩm thỏa mãn tất cả các điều kiện phía dưới). Tạo các điều kiện phù hợp với nhu cầu của bạn, ấn Add condition để thêm các điều kiện mới.


Chọn sản phẩm được gợi ý ở mục Choose Accessories products, để khi khách hàng xem trang sản phẩm chính đã chọn ở bước 4 thì các sản phẩm được chọn ở mục này sẽ hiện ra dưới dạng gợi ý mua kèm. Trong đó:

Specific products: chọn các sản phẩm cụ thể. Bấm vào Select product, hộp thoại Select Product hiện lên cho phép bạn chọn các sản phẩm ở cột trái, bấm Continue with selected products để hoàn tất việc chọn sản phẩm.
Specific collections: chọn các sản phẩm thuộc các bộ sưu tập cụ thể. Bấm vào Select collections, hộp thoại Select Collection hiện lên cho phép bạn chọn các bộ sưu tập ở cột trái, bấm Continue with selected collections để hoàn tất việc chọn các bộ sưu tập.
Specific by rules: chọn các sản phẩm theo những quy tắc nhất định. Bạn có thể chọn Any conditions (sản phẩm thỏa mãn một trong các điều kiện phía dưới) hoặc All conditions (sản phẩm thỏa mãn tất cả các điều kiện phía dưới). Tạo các điều kiện phù hợp với nhu cầu của bạn, ấn Add condition để thêm các điều kiện mới.
Tích chọn Change default variant to show as a recommend product để chọn những biến thể sẽ xuất hiện trong mục gợi ý trong trường hợp các sản phẩm được đề xuất có nhiều biến thể. Sau đó bạn chọn điều kiện cho các biến thể của sản phẩm xuất hiện trong mục đề xuất ở phần Then show the variant that matches the following condition on the widget để phù hợp với các biến thể của sản phẩm chính đã chọn ở bước 4 tại mục If the item added to cart match. Ấn Add condition để thêm các điều kiện mới.
Nhấn Submit Offer để hoàn thành.

Các bài viết liên quan

Hiểu về những tính năng Upsell, Cross-sell mà ShopBase cung cấp
Tạo ưu đãi bán thêm Pre-purchase
Tạo ưu đãi bán thêm In-cart
Tạo ưu đãi bán thêm Post-purchase
Tạo gợi ý mua theo gói Bundles với ứng dụng Boost Upsell
Tạo ưu đãi Quantity Discounts
Hiểu về các tiện ích đề xuất sản phẩm
Hiểu về tính năng Smart Offers
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!