Bài viết về: Website Builder
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Lưu và tái sử dụng các template khối và mục trên ShopBase Creator

Trên Website Builder, template là các thiết kế được tạo trước mà bạn có thể sử dụng lại và tùy chỉnh theo ý muốn. Bạn có thể tạo các template phông chữ, màu sắc, khối (block), mục (section) và trang. Sau đó, bạn có thể sử dụng các template này trên các trang khác của trang web hiện tại của bạn, và thậm chí trên các trang web khác sử dụng tính năng Liên kết thư viện.

Khi lưu 1 khối hoặc mục thành template, bạn cần lưu template này vào 1 danh mục trong thư viện. Sau đó, bằng cách sử dụng Insert panel, bạn có thể thêm các template từ các danh mục tương ứng vào trang web của bạn.Hướng dẫnTừ Website Builder, nhấp vào 1 khối hoặc mục mà bạn muốn lưu thành template và nhấp vào biểu tượng Save as template.


Trong hộp thoại, nhập tên cho template của bạn.


Trong mục Library, tìm và chọn 1 thư viện có sẵn, hoặc tạo 1 thư viện mới bằng cách nhập tên thư viện và nhấp vào Add.


Trong mục Category, tìm và chọn 1 danh mục sẵn có trong thư viện mà bạn đang chọn. Nếu thư viện của bạn không có sẵn danh mục nào, hoặc bạn muốn tạo 1 danh mục mới, nhập tên danh mục và nhấp vào Add.


Chọn thẻ cho template của bạn, hoặc tạo 1 thẻ mới bằng cách nhập tên thẻ và nhấp vào Add (không bắt buộc).


Nhấp Save khi hoàn thành.

Sau khi 1 template mục/khối chữ được lưu, nó sẽ hiển thị tại danh mục bạn đã chọn của Styling settings (Thiết lập giao diện) để bạn có thể dễ dàng sử dụng lại template này cho bất kỳ trang web nào của bạn.


Bạn có thể tìm kiếm template sử dụng tên và thẻ của chúng khi thêm các template này vào trang web của bạn.
Bạn có thể truy cập vào Libraries (Thư viện) để xem danh sách các template đã lưu. Vui lòng tham khảo bài viết này để xem hướng dẫn đầy đủ về thư viện trên ShopBase Creator.

Bài viết liên quanTổng quan về Website Builder
Thiết lập mục (section) trên Website Builder
Thiết lập khối (block) trên Website Builder
Lưu và tái sử dụng các template màu và phông chữ trên ShopBase Creator
Lưu và tái sử dụng các template trang trên ShopBase Creator
Liên kết thư viện để tái sử dụng template cho nhiều trang web trên ShopBase Creator
Hướng dẫn sử dụng thư viện trên ShopBase Creator
Chọn và tùy chỉnh các template trang bằng Website Builder

Cập nhật vào: 27/10/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!