Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bên cạnh phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ và các hình thức thanh toán online khác như PayPal, hiện nay ShopBase đã áp dụng phương thức Thanh toán khi nhận hàng (Cash On Delivery-COD) để khách hàng có thể thoải mái lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp.

Một số khách hàng do dự khi sử dụng các phương thức thanh toán trực tuyến do rủi ro gian lận, mất an toàn, v.v.. Phương thức Thanh toán khi nhận hàng (COD) cho phép khách hàng đặt hàng trên trang web của bạn mà không cần phải thanh toán ngay lập tức. Việc thanh toán đơn hàng sẽ được thực hiện khi khách hàng nhận được sản phẩm. Điều này sẽ cải thiện doanh số bán hàng của cửa hàng bằng cách cung cấp cho khách hàng một phương thức thanh toán đơn giản và an toàn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách kích hoạt tính năng Thanh toán khi nhận hàng (COD) trên cửa hàng của bạn.

Nội dung bài viết

A. Kết nối Thanh toán khi nhận hàng trên cửa hàng của bạn
B. Xử lý đơn Thanh toán khi nhận hàng (COD)

A. Kết nối Thanh toán khi nhận hàng trên cửa hàng của bạn

Hướng dẫn

Tại trang Quản trị của ShopBase, chọn Settings > Payment providers.

Trong mục Manual payment methods, nhấp vào danh sách Manual payment methods và chọn Cash On Delivery (COD).Tại trang Activate Cash On Delivery (COD), điền thêm thông tin chi tiết tại mục Additional details. Đây là hướng dẫn cho khách mua hàng về phương thức thanh toán này, sẽ được hiển thị trên trang Thanh toán (Checkout) khi họ chọn phương thức thanh toán này.Lưu ý:

Bạn có thể bật hoặc tắt Test mode (Chế độ thử nghiệm) cho phương thức Thanh toán khi nhận hàng (COD) ở bước 3. Khi chế độ thử nghiệm được bật, lợi nhuận đơn hàng sẽ không được bao gồm trong Analytics của bạn.

Phương thức Thanh toán khi nhận hàng (COD) khi được kích hoạt thành công sẽ hiển thị như sau:
Tại trang Quản trị của ShopBase:Tại trang thanh toán của cửa hàng:B. Xử lý đơn Thanh toán khi nhận hàng (COD)

Các đơn hàng được đặt theo phương thức Thanh toán khi nhận hàng (COD) sẽ có trạng thái Pending (Đang chờ xử lý). Nếu thanh toán cho đơn đặt hàng này được thực hiện bên ngoài ShopBase, bạn cần đánh dấu đơn đặt hàng này theo cách thủ công là Paid (Đã thanh toán)

Hướng dẫn

Tại trang Quản trị của ShopBase, đi tới Orders, nhấp vào đơn bạn muốn.

Trong trang chi tiết đơn hàng, chọn Mark as paid.Tiếp tục nhấn**Mark as paid** (Đánh dấu đã thanh toán)Sau khi đơn đặt hàng được đánh dấu là đã thanh toán, trạng thái của đơn đặt hàng sẽ được thay đổi thành Paid và lợi nhuận sẽ được cập nhật trong Analytics của bạn.Bài viết liên quan

Tổng quan về các phương thức thanh toán
Xem một đơn hàng
Kết nối PayPal làm cổng thanh toán
Kết nối PayPal Pro với cửa hàng của bạn
Kết nối Stripe làm cổng thanh toán
Kết nối Braintree với cửa hàng của bạn
Kết nối Checkout.com với cửa hàng của bạn]
Kết nối Unlimint làm cổng thanh toán
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!