Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trong bài viết này:

A. Giới thiệu

B. Cài đặt tự động đồng bộ lên Google

C. Quản lý dữ liệu feed


A. Giới thiệu

So với việc thêm thủ công feed lên Google Merchant CenterFacebook Business, tính năng này hỗ trợ:

Tạo feed tự động chỉ trong một vài bước, không còn mất công tự tạo feed và chỉnh sửa bằng tay.

Thời gian cập nhật feed nhanh chóng, mỗi 4h/ lần thay vì 24h/ lần như trước đây. Feed không cần gen lại 100% rồi mới được cập nhật.

Quá trình cập nhật thuận tiện: có thể cập nhật dữ liệu ngay trên ShopBase mà không ảnh hưởng đến dữ liệu gốc hiển thị ở storefront. Chi tiết hơn bạn vui lòng tham khảo mục C của bản hướng dẫn này.


B. Cài đặt tự động đồng bộ lên Google

Yêu cầu

Trước khi thiết lập, hãy đảm bảo rằng bạn:

Đã có tài khoản Google Merchant Center kết nối với tài khoản Google.

Verify website của cửa hàng trên Google Merchant Center. Tên miền được verified phải là của đúng cửa hàng; nếu không các sản phẩm sẽ bị từ chối (disapproved) do sai đường dẫn của hình ảnh.

Thiết lập Vận chuyển và Thuế trên Google Merchant Center. Bạn vui lòng tham khảo hướng dẫn từ Google về cách thiết lập: Shipping - Tax.

Kiểm tra liệu tài khoản và feeds đã đáp ứng yêu cầu từ Google chưa. Bạn vui lòng tham khảo bài viết Tìm hiểu về Product feed

Thiết lập Đồng bộ Google

Từ trang ShopBase admin, truy cập Products > Product feeds > IntegrationsTrong phần Google account, click Connect. Một cửa sổ mới của Google hiện lên, tại đây bạn đăng nhập hoặc lựa chọn tài khoản đã được cài đặt website cửa hàng.

Click Allow để tiếp tục. Bước kết nối thành công khi cửa sổ Google tắt và thông báo Connected Successfully.

Trong phần Connect a Google Merchant Center account, lựa chọn kết nối tài khoản liên kết.Thiết lập Countries và Languages. Click Start syncing để hoàn thành.Lưu ý:

Tính năng này sẽ đồng bộ hóa toàn bộ sản phẩm lên tài khoản Google Merchant Center. Bạn có thể kiểm tra tiến độ feed và đường link tại thẻ All Tabs (với biểu tượng G)Các thay đổi sẽ được cập nhật 4 giờ/lần.


C. Quản lý dữ liệu feed

Khi dữ liệu sản phẩm bị cảnh báo (warning) hoặc không được duyệt (disapproved), bạn nên chỉnh sửa lại lỗi và tải lại cho Google đánh giá trong thời gian quy định. Tính năng feed Google tự động của ShopBase cho phép thay đổi dữ liệu feed ngay trên ShopBase admin mà không ảnh hưởng đến thông tin hiển thị trên cửa hàng. Ví dụ, mô tả sản phẩm trong feed có thể được rút gọn đi, trong khi nội dung được giữ nguyên trên trang sản phẩm.

Bất cứ cập nhật sản phẩm tại đây sẽ chỉ tác động đến dữ liệu feed. Để cập nhật thông tin sản phẩm, bạn vui lòng tham khảo bài viết sau: Thêm chi tiết sản phẩm

Bước thực hiện

Từ trang ShopBase admin, truy cập Products > Product feeds > All feeds

Click vào tên của feed Google (feed có kí hiệu G bên cạnh)Tại trang mới, bạn có thể cập nhật thiết lập chung của feed, hoặc đi tới Manage Product Data để có thêm thông tin về những gì cần cập nhậtTại trang Manage Product Data sẽ liệt kê tất cả lỗi và tình trạng của dữ liệu sản phẩm. Bạn có thể cập nhật bằng cách:
Click vào từng tên sản phẩm để cập nhật thông tin, hoặc
Tìm kiếm và lựa chọn một nhóm hay toàn bộ sản phẩm để chỉnh sửa nhanh các thông tin còn thiếu. Cách này nên dùng cho các sản phẩm cùng phân loại hoặc có chung lỗi.


Lưu thay đổi
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!