Bài viết này cũng có sẵn trong:
Social Proof là một chức năng thuộc ứng dụng Boost Convert cho phép hiển thị những thông báo mua hàng của các khách hàng khác để những khách hàng mới thấy trang bán hàng của bạn đáng tin cậy và đã được nhiều khách hàng khác mua hàng trước đó kiểm chứng, điều đó sẽ thúc đẩy họ đưa ra hành động mua hàng trên trang. ShopBase cung cấp ba loại thông báo là Sales notification, Custom notificationCheckout notification. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn xóa một thông báo Social Proof.

Hướng dẫn

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Apps > Boost Convert. Bạn cũng có thể truy cập vào ứng dụng Boost Convert bằng cách đi tới Marketing & Sales > Boost Convert.


Nhấp vào Social Proof > Notification list.


Tích chọn những thông báo bạn muốn xóa, nhấp Delete.


Hộp thoại hiện ra, nhấp vào nút Delete để xóa.


Để giúp ứng dụng này hoạt động hiệu quả và chính xác, tất cả các thông báo được đồng bộ hóa từ dữ liệu thực như Sales notification và Checkout notification sẽ tự động bị xóa sau 60 ngày.

Bài viết liên quan

Cài đặt các ứng dụng vào cửa hàng ShopBase
Tổng quan về ứng dụng Boost Convert
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!