Bài viết về: Boost Convert
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Xóa một thông báo Social Proof

Social Proof là một chức năng thuộc ứng dụng Boost Convert cho phép hiển thị những thông báo mua hàng của các khách hàng khác để những khách hàng mới thấy trang bán hàng của bạn đáng tin cậy và đã được nhiều khách hàng khác mua hàng trước đó kiểm chứng, điều đó sẽ thúc đẩy họ đưa ra hành động mua hàng trên trang. ShopBase cung cấp ba loại thông báo là Thông báo đơn hàng (Sales notification), Thông báo tùy chỉnh (Custom notification)Thông báo thanh toán (Checkout notification). Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn xóa một thông báo Social Proof.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Ứng dụng (Apps) > Boost Convert. Bạn cũng có thể truy cập vào ứng dụng Boost Convert bằng cách đi tới Marketing & Sales > Boost Convert.


Nhấp vào Social Proof > Danh sách thông báo (Notifications list).


Tích chọn những thông báo bạn muốn xóa, nhấp Xóa (Delete).


Hộp thoại hiện ra, nhấp vào nút Xóa (Delete).


Để giúp ứng dụng này hoạt động hiệu quả và chính xác, tất cả các thông báo được đồng bộ hóa từ dữ liệu thực như Thông báo đơn hàng (Sales notification) và Thông báo thanh toán (Checkout notification) sẽ tự động bị xóa sau 60 ngày.

Bài viết liên quanCài đặt các ứng dụng vào cửa hàng ShopBase
Tổng quan về ứng dụng Boost Convert

Cập nhật vào: 04/02/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!