Bài viết về: Boost Convert
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Cài đặt giao diện hiển thị cho các thông báo Social Proof

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt, chỉnh sửa cách hiển thị của các thông báo Social Proof trong ứng dụng Boost Convert.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Apps > Boost Convert. Bạn cũng có thể truy cập vào ứng dụng Boost Convert bằng cách đi tới Marketing & Sales > Boost Convert.


Nhấp vào Social Proof > Settings.


Tại đây, bạn chọn bố cục của thông báo ở phần Layout.


Bạn chọn loại giao diện ở phần Theme settings với hai loại giao diện là Basic theme (với các tùy chọn mà ShopBase có sẵn) Customize theme (cho phép bạn chỉnh sửa màu sắc của các thành phần trong thông báo).


Trong phần Display options, bạn có thể cài đặt:

Đánh dấu tích vào ô Show on mobile để cho phép các thông báo hiển thị trên điện thoại.
Chọn vị trí hiển thị thông báo trên máy tính ở Desktop position và vị trí hiển thị trên điện thoại ở Mobile position.
Đánh giá trị thời gian mà bạn muốn một thông báo hiển thị ở mục Display time
Đánh dấu tích vào ô Display notifications in random order nếu bạn muốn các thông báo hiển thị không theo thứ tự nào cả mà được chọn ngẫu nhiên.
Thiết lập số thông báo hiển thị trên một trang ở mục Maximum per page.
Đánh giá trị thời gian mà bạn muốn hai thông báo hiển thị cách nhau trong bao lâu ở mục Delay time between notifications.
Đánh dấu tích vào ô Randomize delay time between notifications nếu bạn muốn thời gian giữa hai thông báo là hệ thống chọn tùy ý
Đánh giá trị thời gian biểu thị độ trễ thông báo xuất hiện sau khi thiết bị của khách hàng tải trang ở mục Delay time to show popup after loading page.
Đánh số ngày mà các đơn hàng trong khoảng thời gian này sẽ được đồng bộ hóa với ứng dụng Boost Convert ở mục Only display synced orders that created within the last
Đánh dấu tích vào ô Repeat sales notifications when there are no new order synced để hệ thống lặp lại các thông báo khi không có đơn đặt hàng mới để đồng bộ.


Nhấp vào Save khi hoàn thành.

Bài viết liên quanCài đặt các ứng dụng vào cửa hàng ShopBase
Tổng quan về ứng dụng Boost Convert

Cập nhật vào: 13/09/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!