Bài viết này cũng có sẵn trong:
Timer countdown (đếm ngược thời gian) là tiện ích thuộc tính năng Countdown Tools của ứng dụng Boost Convert, cho phép người bán thiết lập hiển thị một đồng hồ đếm ngược thời gian trong trang sản phẩm để thúc đẩy người mua hàng thực hiện hành động thêm hàng vào giỏ. ShopBase cho phép bạn tạo nhiều Timer Countdown khác nhau trên nhiều trang sản phẩm khác nhau. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xóa một tiện ích Timer Countdown mà bạn đã tạo.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, truy cập Apps >> Boost Convert.

Nhấn vào Countdown tools >> Timer Countdown ở cột trái màn hình.

Sau đó, bạn sẽ được chuyển đến trang danh sách các đồng hồ đếm ngược bạn đã tạo. Ấn vào biểu tượng thùng rác tương ứng với tiện ích Timer Countdown mà bạn muốn xóa.


Hoặc bạn đánh dấu tích để chọn những Timer Countdown mà bạn muốn xóa rồi nhấn Delete.


Hộp thoại hiện ra, nhấn vào Delete để xác nhận.Các bài viết liên quan

Làm thế nào để cài đặt các ứng dụng vào cửa hàng ShopBase
Bật các công cụ đếm ngược của Boost Convert
Tạo các Timer Countdown khác nhau
Chỉnh sửa thông tin của công cụ đếm ngược đã tạo
Hiểu về tính năng Social Proof mà ShopBase cung cấp
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!