Bài viết về: Boost Convert
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Bật các công cụ đếm ngược của Boost Convert

Công cụ đếm ngược hay còn gọi là Countdown Tools là tính năng thuộc ứng dụng Boost Convert, cho phép hiển thị số đếm ngược để khuyến khích khách hàng thực hiện hành động mua hàng trước khi hết hàng hoặc hết thời gian khuyến mãi.

Có hai loại công cụ là: Bộ hẹn giờ (Timer countdown)Đếm ngược sản phẩm (Product countdown). Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng các công cụ đếm ngược của Boost Convert.

Nội dung bài viếtA. Sử dụng Bộ hẹn giờ (Timer Countdown)
B. Sử dụng Đếm ngược sản phẩm (Product Countdown)
C. Hiển thị số khách hàng thực tế đang xem sản phẩm

A. Sử dụng Bộ hẹn giờ (Timer Countdown)Bạn có thể đặt đồng hồ đếm ngược cho tất cả các trang sản phẩm hoặc cho các sản phẩm khác nhau. Đồng hồ sẽ được hiển thị trên trang sản phẩm như bên dưới.


Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Ứng dụng (Apps) > Boost Convert. Bạn cũng có thể truy cập vào ứng dụng Boost Convert bằng cách đi tới Marketing & Sales > Boost Convert.


Trong mục Công cụ đếm ngược (Countdown tools), chọn Bộ hẹn giờ (Timer Countdown).


Nhấp vào Thêm đồng hồ đếm ngược mới (Add new timer countdown).


Tại trang Đồng hồ đếm ngược (Timer countdown), công cụ sẽ được bật theo mặc định, bạn có thể tắt nếu cần. Trong mục Cài đặt hẹn giờ (Timer settings), bạn có thể chỉnh sửa các chi tiết sau:

Duration: Khoảng thời gian đồng hồ đếm ngược đến 0.
Lặp lại đồng hồ đếm ngược sau khi kết thúc (Repeat countdown timer after it ends): Nếu bạn chọn mục này, bất cứ khi nào đồng hồ hết giờ, bộ hẹn giờ sẽ tự động lặp lại. Việc bắt đầu hẹn giờ sẽ dựa trên thời gian truy cập lần đầu tiên của khách hàng. Nếu bạn bỏ chọn mục này, sau khi đồng hồ đếm đến 0, nó sẽ biến mất khỏi cửa hàng của bạn.
Hẹn giờ để bắt đầu đếm ngược (Schedule time to start Timer countdown): Bạn có thể đặt trước ngày bắt đầu của đồng hồ đếm ngược thời gian. Thời gian của đồng hồ đến ngược được xác định tại múi giờ cài đặt mặc định của cửa hàng.
Display timer countdown in: Những đơn vị hiển thị trên đồng hồ đếm ngược gồm ngày, giờ, phút, giây.


Trong mục Kích hoạt (Trigger), chọn Hiển thị trên mọi sản phẩm (Show in all products) hoặc Chỉ hiển thị trên một số sản phẩm nhất định (Show for some products I specify). Bạn cũng có thể chọn một số sản phẩm cụ thể hoặc một số sản phẩm trong bộ sưu tập cụ thể bằng cách nhấp vào Chọn sản phẩm/bộ sưu tập (Select products/collections).


Nhấp vào Tạo hẹn giờ (Create timer) khi hoàn thành.

Nhấp vào Tùy chỉnh (Customize) ở cột bên trái bàn hình dưới Bộ hẹn giờ (Timer Countdown)Product Countdown để thay đổi giao diện hiển thị của đồng hồ đếm ngược.


Tại mục Đồng hồ đếm ngược (Timer countdown), bạn có thể thay đổi:

Color: thay đổi màu sắc chữ.
Font: thay đổi phông chữ.
Font size: thay đổi kích thước phông chữ.


Nhấp vào Save khi hoàn thành.

B. Sử dụng Đếm ngược sản phẩm (Product Countdown)Khi được kích hoạt, tính năng này sẽ thêm một thanh tiến trình (progress bar) trên các trang sản phẩm của bạn để hiển thị số lượng sản phẩm còn lại trong kho. Bộ đếm ngược sẽ được hiển thị trên trang sản phẩm như bên dưới.


Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Ứng dụng (Apps) > Boost Convert. Bạn cũng có thể truy cập vào ứng dụng Boost Convert bằng cách đi tới Marketing & Sales > Boost Convert.


Trong mục Công cụ đếm ngược (Countdown tools), chọn Đếm ngược sản phẩm (Product Countdown).


Trong mục Cài đặt đếm ngược sản phẩm trong kho (Product countdown settings), bạn có thể chọn:

Hiển thị số sản phẩm thực tế trong kho (Show your actual number of stocks): Đánh dấu tích để chọn lựa chọn này nếu bạn muốn hiển thị số sản phẩm thực tế còn lại trong kho.


Phần trăm sản phẩm còn trong kho (Percentage of items left in stock): Để hiển thị số lượng mặt hàng còn lại trong kho với các giá trị có thể thay đổi theo mong muốn của bạn. Nhấp vào Change để chỉnh sửa các giá trị.


Số lượng sản phẩm còn trong kho (Number of items left in stock): Để hiển thị số lượng sản phẩm trong kho với các giá trị thay đổi do bạn lựa chọn. Nhấp vào Change để chỉnh sửa các giá trị.


Trong mục Kích hoạt (Trigger), chọn Hiển thị trên mọi sản phẩm (Show in all products) hoặc Chỉ hiển thị trên một số sản phẩm nhất định (Show for some products I specify). Bạn cũng có thể chọn một số sản phẩm cụ thể hoặc một số sản phẩm trong bộ sưu tập cụ thể bằng cách nhấp vào Chọn sản phẩm/bộ sưu tập (Select products/collections).


Nhấp vào Save khi hoàn thành.

Nhấp vào Tùy chỉnh (Customize) ở cột bên trái bàn hình dưới Bộ hẹn giờ (Timer Countdown)Product Countdown để thay đổi giao diện hiển thị của đồng hồ đếm ngược.


Tại mục Product countdown, bạn có thể thay đổi:

Process color: thay đổi màu sắc thanh tiến trình.
Background color: thay đổi màu sắc phông nền hiển thị.
Font: thay đổi phông chữ.
Font size: thay đổi kích thước phông chữ.


Nhấp vào Save khi hoàn thành.

C. Hiển thị số khách hàng thực tế đang xem sản phẩmBạn có thể bật tính năng này để hiển thị bộ đếm số lượng khách truy cập hiện đang xem trang sản phẩm để khuyến khích khách hàng mua hàng. Bộ đếm số lượng khách hàng sẽ được hiển thị như bên dưới.


Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Ứng dụng (Apps) > Boost Convert. Bạn cũng có thể truy cập vào ứng dụng Boost Convert bằng cách đi tới Marketing & Sales > Boost Convert.


Trong mục Công cụ đếm ngược (Countdown tools), chọn Số khách hàng thực tế đang xem sản phẩm (Real-time visitors).


Trong mục Cài đặt (Settings), nhấp vào Change để chỉnh sửa giá trị. Số lượng khách truy cập vào trang sản phẩm sẽ được chọn ngẫu nhiên từ các giá trị bạn nhập vào đây.


Trong mục Kích hoạt (Trigger), chọn Hiển thị trên mọi sản phẩm (Show in all products) hoặc Chỉ hiển thị trên một số sản phẩm nhất định (Show for some products I specify). Bạn cũng có thể chọn một số sản phẩm cụ thể hoặc một số sản phẩm trong bộ sưu tập cụ thể bằng cách nhấp vào Chọn sản phẩm/bộ sưu tập (Select products/collections).


Nhấp vào Save khi hoàn thành.

Nhấp vào Tùy chỉnh (Customize) ở cột bên trái bàn hình dưới Bộ hẹn giờ (Timer Countdown)Product Countdown để thay đổi giao diện hiển thị của đồng hồ đếm ngược.


Trong mục Khách truy cập thời gian thực (Real-time visitors), bạn có thể tùy chỉnh màu sắc và phông chữ của bộ đếm số lượng khách hàng truy cập:

Text color: Thay đổi màu văn bản.
Background color: Thay đổi màu nền của ô hiển thị để làm nổi bật số lượng khách hàng truy cập.
Number color: Thay đổi màu của số.
Type: Thay đổi loại ô hiển thị. Bạn có thể chọn Fill (ô sẽ được tô bằng màu nền đã chọn), Outline (ô sẽ được viền với màu nền đã chọn) và None (ô sẽ được gỡ bỏ).
Font: Thay đổi phông chữ.
Font size: Thay đổi kích thước phông chữ.


Nhấp vào Save khi hoàn thành.

Bài viết liên quanCài đặt các ứng dụng vào cửa hàng ShopBase
Tổng quan về ứng dụng Boost Convert

Cập nhật vào: 04/02/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!