Bài viết này cũng có sẵn trong:
Công cụ đếm ngược hay còn gọi là Countdown Tools là tính năng thuộc ứng dụng Boost Convert, cho phép hiển thị số đếm ngược để khuyến khích khách hàng thực hiện hành động mua hàng trước khi hết hàng hoặc hết thời gian khuyến mãi.

Có hai loại công cụ là: Timer countdown (đếm ngược thời gian) và Product countdown (đếm ngược số sản phẩm còn trong kho). Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng các công cụ đếm ngược của Boost Convert.

Nội dung bài viết

A. Sử dụng Timer Countdown (Đếm ngược thời gian)
B. Sử dụng Product Countdown (đếm ngược số sản phẩm còn trong kho)
C. Hiển thị số lượng khách truy cập trong thời gian thực tế

A. Sử dụng Timer Countdown (Đếm ngược thời gian)

Bạn có thể đặt đồng hồ đếm ngược cho tất cả các trang sản phẩm hoặc cho các sản phẩm khác nhau. Đồng hồ sẽ được hiển thị trên trang sản phẩm như bên dưới.


Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Apps > Boost Convert. Bạn cũng có thể truy cập vào ứng dụng Boost Convert bằng cách đi tới Marketing & Sales > Boost Convert.


Trong mục Countdown tools, chọn Timer Countdown.


Nhấp vào Add new timer countdown.


Tại trang Timer countdown, công cụ sẽ được bật theo mặc định, bạn có thể tắt nếu cần. Trong mục Timer settings, bạn có thể chỉnh sửa các chi tiết sau:

Duration: Khoảng thời gian đồng hồ đếm ngược đến 0.
Repeat countdown timer after it ends (Lặp lại đồng hồ đếm ngược sau khi kết thúc): Nếu bạn chọn mục này, bất cứ khi nào đồng hồ hết giờ, bộ hẹn giờ sẽ tự động lặp lại. Việc bắt đầu hẹn giờ sẽ dựa trên thời gian truy cập lần đầu tiên của khách hàng. Nếu bạn bỏ chọn mục này, sau khi đồng hồ đếm đến 0, nó sẽ biến mất khỏi cửa hàng của bạn.
Schedule time to start Timer countdown (Hẹn lịch để bắt đầu đếm ngược): Bạn có thể đặt trước ngày bắt đầu của đồng hồ đếm ngược thời gian. Thời gian của đồng hồ đến ngược được xác định tại múi giờ cài đặt mặc định của cửa hàng.
Display timer countdown in: Những đơn vị hiển thị trên đồng hồ đếm ngược gồm ngày, giờ, phút, giây.


Trong mục Trigger, chọn Show in all products (hiển thị đồng hồ trên toàn bộ các sản phẩm) hoặc Show for some products I specify (chỉ hiển thị đồng hồ trên một số trang nhất định). Bạn cũng có thể chọn một số sản phẩm cụ thể hoặc một số sản phẩm trong bộ sưu tập cụ thể bằng cách nhấp vào Select products/collections.


Nhấp vào Create timer khi hoàn thành.

Nhấp vào Customize ở cột bên trái bàn hình dưới Timer CountdownProduct Countdown để thay đổi giao diện hiển thị của đồng hồ đếm ngược.


Tại mục Timer countdown, bạn có thể thay đổi:

Color: thay đổi màu sắc chữ.
Font: thay đổi phông chữ.
Font size: thay đổi kích thước phông chữ.


Nhấp vào Save khi hoàn thành.

B. Sử dụng Product Countdown (đếm ngược số sản phẩm còn trong kho)

Khi được kích hoạt, tính năng này sẽ thêm một thanh tiến trình (progress bar) trên các trang sản phẩm của bạn để hiển thị số lượng sản phẩm còn lại trong kho. Đồng hồ sẽ được hiển thị trên trang sản phẩm như bên dưới.


Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Apps > Boost Convert. Bạn cũng có thể truy cập vào ứng dụng Boost Convert bằng cách đi tới Marketing & Sales > Boost Convert.Trong mục Countdown tools, chọn Product Countdown.


Trong mục Product countdown settings, bạn có thể chọn:

Show your actual number of stocks: Đánh dấu tích để chọn lựa chọn này nếu bạn muốn hiển thị số sản phẩm thực tế còn lại trong kho.


Percentage of items left in stock: Để hiển thị số lượng mặt hàng còn lại trong kho với các giá trị có thể thay đổi theo mong muốn của bạn. Nhấp vào Change để chỉnh sửa các giá trị.


Number of items left in stock: Để hiển thị số lượng sản phẩm trong kho với các giá trị thay đổi do bạn lựa chọn. Nhấp vào Change để chỉnh sửa các giá trị.


Trong mục Trigger, chọn Show in all products (hiển thị đồng hồ trên toàn bộ các sản phẩm) hoặc Show for some products I specify (chỉ hiển thị đồng hồ trên một số trang nhất định). Bạn cũng có thể chọn một số sản phẩm cụ thể hoặc một số sản phẩm trong bộ sưu tập cụ thể bằng cách nhấp vào Select products/collections.


Nhấp vào Save khi hoàn thành.

Nhấp vào Customize ở cột bên trái bàn hình dưới Timer CountdownProduct Countdown.


Tại mục Product countdown, bạn có thể thay đổi:

Process color: thay đổi màu sắc thanh tiến trình.
Background color: thay đổi màu sắc phông nền hiển thị.
Font: thay đổi phông chữ.
Font size: thay đổi kích thước phông chữ.


Nhấp vào Save khi hoàn thành.

C. Hiển thị số lượng khách truy cập trong thời gian thực tế

Bạn có thể bật tính năng này để hiển thị bộ đếm số lượng khách truy cập hiện đang xem trang sản phẩm để khuyến khích khách hàng mua hàng. Bộ đếm số lượng khách hàng sẽ được hiển thị như bên dưới.


Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Apps > Boost Convert. Bạn cũng có thể truy cập vào ứng dụng Boost Convert bằng cách đi tới Marketing & Sales > Boost Convert.


Trong mục Countdown tools, chọn Real-time visitors.


Trong mục Settings, nhấp vào Change để chỉnh sửa giá trị. Số lượng khách truy cập vào trang sản phẩm sẽ được chọn ngẫu nhiên từ các giá trị bạn nhập vào đây.


Trong mục Trigger, chọn Show in all products (hiển thị đồng hồ trên toàn bộ các sản phẩm) hoặc Show for some products I specify (chỉ hiển thị đồng hồ trên một số trang nhất định). Bạn cũng có thể chọn một số sản phẩm cụ thể hoặc một số sản phẩm trong bộ sưu tập cụ thể bằng cách nhấp vào Select products/collections.


Nhấp vào Save khi hoàn thành.

Nhấp vào Customize ở cột bên trái bàn hình dưới Timer CountdownProduct Countdown.


Trong mục Real-time visitors, bạn có thể tùy chỉnh màu sắc và phông chữ của bộ đếm số lượng khách hàng truy cập:

Text color: Thay đổi màu văn bản.
Background color: Thay đổi màu nền của ô hiển thị để làm nổi bật số lượng khách hàng truy cập.
Number color: Thay đổi màu của số.
Type: Thay đổi loại ô hiển thị. Bạn có thể chọn Fill (ô sẽ được tô bằng màu nền đã chọn), Outline (ô sẽ được viền với màu nền đã chọn) và None (ô sẽ được gỡ bỏ).
Font: Thay đổi phông chữ.
Font size: Thay đổi kích thước phông chữ.


Nhấp vào Save khi hoàn thành.

Bài viết liên quan

Cài đặt các ứng dụng vào cửa hàng ShopBase
Tổng quan về ứng dụng Boost Convert
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!