Bài viết về: Boost Convert
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tạo các Timer Countdown khác nhau

Timer countdown (đếm ngược thời gian) là tiện ích thuộc tính năng Countdown Tools của ứng dụng Boost Convert, cho phép người bán thiết lập hiển thị một đồng hồ đếm ngược thời gian trong trang sản phẩm để thúc đẩy người mua hàng thực hiện hành động thêm hàng vào giỏ. ShopBase cho phép bạn tạo nhiều Timer Countdown khác nhau trên nhiều trang sản phẩm/bộ sưu tập khác nhau. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo Timer Countdown khác sau khi bạn đã tạo Timer Countdown đầu tiên.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Ứng dụng (Apps) > Boost Convert. Bạn cũng có thể truy cập vào ứng dụng Boost Convert bằng cách đi tới Marketing & Sales > Boost Convert.


Nhấn vào Công cụ đếm ngược (Countdown tools) > Bộ hẹn giờ (Timer Countdown).


Nhấp vào Thêm đồng hồ đếm ngược mới (Add new timer countdown) để tạo một tiện ích đếm ngược thời gian mới.


Chỉnh những thông tin trong trang Timer Countdown phù hợp với mong muốn của bạn. Vui lòng tham khảo bài viết này để hiểu về các trường trong trang tạo Timer Countdown.


Nhấp vào Tạo hẹn giờ (Create timer) khi hoàn thành.

Nếu có ít nhất 2 đồng hồ có cùng điều kiện hiển thị, đồng hồ mới nhất được tạo sẽ hiển thị trên trang sản phẩm.

Bài viết liên quanCài đặt các ứng dụng vào cửa hàng ShopBase
Tổng quan về ứng dụng Boost Convert

Cập nhật vào: 03/02/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!