Bài viết này cũng có sẵn trong:
Timer countdown (đếm ngược thời gian) là tiện ích thuộc tính năng Countdown Tools của ứng dụng Boost Convert, cho phép người bán thiết lập hiển thị một đồng hồ đếm ngược thời gian trong trang sản phẩm để thúc đẩy người mua hàng thực hiện hành động thêm hàng vào giỏ. ShopBase cho phép bạn tạo nhiều Timer Countdown khác nhau trên nhiều trang sản phẩm khác nhau. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết cách tạo Timer Countdown đầu tiên. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo Timer Countdown khác sau khi bạn đã tạo Timer Countdown đầu tiên.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, truy cập Apps >> Boost Convert.

Nhấn vào Countdown tools >> Timer Countdown ở cột trái màn hình.

Ấn vào add a new countdown timer để tạo một tiện ích đếm ngược thời gian mới, ngay lập tức bên phải hiển thị màn hình để bạn cài đặt tiện ích đồng hồ đếm ngược.


Chỉnh những thông tin trong trang Timer Countdown phù hợp với ý định của bạn. Vui lòng tham khảo bài viết này để hiểu về các trường trong trang tạo Timer Countdown.Ấn Create timer ở góc phải màn hình.

Lưu ý: Nếu có ít nhất 2 đồng hồ có cùng điều kiện hiển thị, đồng hồ mới nhất được tạo sẽ hiển thị trên trang sản phẩm.

Các bài viết liên quan

Làm thế nào để cài đặt các ứng dụng vào cửa hàng ShopBase
Bật các công cụ đếm ngược của Boost Convert
Chỉnh sửa thông tin của công cụ đếm ngược đã tạo
Xóa một tiện ích Timer Countdown
Hiểu về tính năng Social Proof mà ShopBase cung cấp
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!