Bài viết này cũng có sẵn trong:
Công cụ đếm ngược hay còn gọi là Countdown Tools là tính năng thuộc ứng dụng Boost Convert, cho phép hiển thị số đếm ngược để khuyến khích khách hàng thực hiện hành động mua hàng trước khi hết hàng hoặc hết thời gian khuyến mãi. Có hai loại tiện ích: Timer countdown (đếm ngược thời gian) và Product countdown (đếm ngược số sản phẩm còn trong kho). Vui lòng tham khảo bài viết này để biết cách tạo các công cụ đếm ngược của Boost Convertt. Sau khi bật các công cụ đếm ngược, bạn có thể muốn chỉnh sửa thông tin, tắt hoặc bật lại hoạt động của các công cụ này trên cửa hàng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tắt/bật lại các công cụ đếm ngược của Boost Convert.

Nội dung bài viết

A. Chỉnh sửa thông tin, tắt/bật Timer Countdown
B. Chỉnh sửa thông tin, tắt/bật Product Countdown

A. Chỉnh sửa thông tin, tắt/bật Timer Countdown

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Apps > Boost Convert. Bạn cũng có thể truy cập vào ứng dụng Boost Convert bằng cách đi tới Marketing & Sales > Boost Convert.


Nhấp vào Countdown tools > Timer Countdown.


Sau đó, bạn sẽ được chuyển đến trang danh sách các đồng hồ đếm ngược bạn đã tạo. Nhấp vào biểu tượng chiếc bút ở cột Action tương ứng với bất kỳ Timer Countdown nào mà bạn muốn chỉnh sửa.


Vui lòng tham khảo bài viết tạo Timer Countdown để hiểu về các trường thông tin trong trang chỉnh sửa để điều chỉnh cho hợp lý. Riêng mục Duration nếu bạn muốn thay đổi thời lượng của Timer Countdown, bấm nút Reset sau đó thay đổi số theo ý bạn muốn.


Nếu bạn muốn tắt công cụ Timer Countdown, nhấp vào nút như hình dưới để chuyển sang màu xám và để bật lại công cụ Timer Countdown, nhấp nút này chuyển sang màu xanh.


Ấn Update timer ở góc trên bên phải màn hình để lưu.

B. Chỉnh sửa thông tin, tắt/bật Product Countdown

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Apps > Boost Convert. Bạn cũng có thể truy cập vào ứng dụng Boost Convert bằng cách đi tới Marketing & Sales > Boost Convert.


Nhấp vào Countdown tools > Product Countdown.


Hệ thống đưa bạn đến trang chỉnh sửa Product Countdown. Tại đây bạn chỉnh sửa các thông tin theo ý định của mình. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm thông tin về các trường trong trang chỉnh sửa Product Countdown.

Trong trường hợp bạn muốn tắt công cụ Product Countdown, bấm để nút như hình dưới để chuyển nó sang màu xám và để bật lại công cụ Product Countdown, nhấp nút này chuyển sang màu xanh.


Ấn Save ở góc trên bên phải màn hình để lưu thay đổi.

Bài viết liên quan

Cài đặt các ứng dụng vào cửa hàng ShopBase
Tổng quan về ứng dụng Boost Convert
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!