Bài viết về: Website Builder
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tùy chỉnh Popup trong Website Builder

Bạn có thể tạo Popup trong Website Builder và tùy chỉnh để hiển thị các thông báo khuyến mại hoặc thông báo liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Trong bài viết nàyA. Thêm Popup
B. Chỉnh sửa Popup

A. Thêm PopupCó hai cách để tạo Popup:

Nhấp vào nút + > Tìm kiếm Popup > Kéo Popup đến vị trí mong muốn.


Nhấp vào nút + > Sử dụng mẫu Popup. (Sẽ được cập nhật sớm).

B. Chỉnh sửa PopupNhấp vào Popup để chỉnh sửa Content (Nội dung) và Design (Thiết kế).


Chỉnh sửa Content của Popup

1.1 Chỉnh sửa tên và biểu tượng Popup

Popup name (Tên Popup) và Icon (Biểu tượng) giúp bạn dễ dàng tìm kiếm Popup trong bảng Layers.


1.2. Close button (Nút đóng)

Có 3 kiểu nút đóng: Line, Ellipse, Reactangle hoặc chọn None để ẩn nút tắt popup.


1.3. Trigger (Điều kiện kích hoạt mở cửa sổ Popup)

Có 4 điều kiện để mở Popup: Delay, Page scroll, Exit intent, Mouse click.

Delay: Popup xuất hiện sau khi tải trang x giây.

Page scroll: Popup xuất hiện khi khách hàng cuộn trang xuống x % trang.

Exit intent: Popup xuất hiện khi khách hàng chuẩn bị rời khỏi trang.

Mouse click: Popup xuất hiện khi khách hàng nhấp vào một nút hoặc liên kết nào đó.


1.4. Customer Trigger (Thiết lập đối tượng khách hàng)

Có 3 loại Customer Trigger (Thiết lập đối tượng khách hàng)

All customers: Hiển thị Popup cho tất cả khách hàng.

New visitor: Hiển thị Popup cho khách truy cập mới.

Returning visitor: Hiển thị Popup cho khách truy cập quay lại.


Chỉnh sửa thiết kế của Popup

2.1. Position (Vị trí)

Bạn có thể thiết lập 9 vị trí của Popup.


2.2. Overlay (Độ tối của màu nền)

Overlay : Chỉnh sửa độ tối của màu nền để khách hàng có thể tập trung vào nội dung của Popup.


2.3. Push page down (Đẩy trang xuống)

Khi Popup nằm ở vị trí trên cùng bên trái, trên cùng bên phải, trên cùng ở giữa, bạn có thể bật tùy chọn Push page down để Popup không che nội dung của trang.

2.4. Các thiết lập khác

Bạn có thể thiết lập các cài đặt khác. Vui lòng truy cập bài viết này để biết thêm thông tin.Bài viết liên quanTổng quan về Website Builder
Bắt đầu với Website Builder
Thiết lập mục (section) trên Website Builder
Thiết lập khối (block) trên Website Builder

Cập nhật vào: 06/12/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!