Bài viết về: Website Builder
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tùy chỉnh Checkout form ở Website Builder

Bài viết này hướng dẫn bạn cách hoàn thiện Checkout form trên cửa hàng, giúp bạn tạo trải nghiệm thanh toán liền mạch và đáng tin cậy nhất cho khách hàng.

Trong bài viết nàyA. Chỉnh sửa thiết kế cho khối
B. Chỉnh sửa nội dung cho khối

A. Chỉnh sửa thiết kế cho khốiChọn khối Checkout form > tab Thiết kế.

Bạn có thể chỉnh sửa định dạng chung của khối theo cài đặt chung từ bài viết này.


B. Chỉnh sửa nội dung cho khốiChọn khối Checkout form > tab Content.


Type: Bạn có thể chọn cung cấp trải nghiệm thanh toán 1-page checkout (thanh toán một bước) hoặc 3-step checkout (thanh toán ba bước).


Thanh toán một bước
Thanh toán ba bước
Express payments: Bạn có thể chọn bật tính năng Express payments (thanh toán nhanh). Vui lòng truy cập bài viết này để tìm hiểu thêm về tính năng Express Checkout.


Account login: Bạn có thể hỗ trợ người mua đăng nhập vào tài khoản để điền thông tin thanh toán nhanh hơn, trong trường hợp họ quay lại với tư cách là khách hàng đã mua hàng trước đó.


Email consent: Bạn có thể cung cấp cho người mua tùy chọn nhận email.


Company, Address Line 2, Phone number: Thiết lập các trường thông tin Hidden (ẩn), Optional (không bắt buộc) hoặc Required (bắt buộc).


SMS consent: Bạn có thể cung cấp cho người mua tùy chọn chọn nhận tin tức và ưu đãi qua SMS.


Order note: Hiển thị dòng ghi chú để người mua để lại thông tin bổ sung kèm theo đơn hàng nếu cần.


Billing Address: Bạn có thể chọn bố cục địa chỉ thanh toán là Radio, Checkbox hoặc ẩn hộp này.

Nút radio
Checkbox: Nếu được đánh dấu, địa chỉ thanh toán sẽ giống với địa chỉ giao hàng
Checkbox: Nếu bỏ chọn, địa chỉ thanh toán có thể được điền theo cách khác
Tipping layout: Có 2 cách bố trí khác nhau để chúng ta lựa chọn: Always showTick to show. Bạn cũng có thể chọn ẩn tùy chọn tipping.


Payment trust badges: Bạn có thể tùy chọn để hiển thị/ẩn các huy hiệu tin cậy này.


Cardholder name: Khi tùy chọn này được bật, người mua cần nhập tên chủ thẻ khi thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.


Term of services: Bạn có thể bật cài đặt của Điều khoản dịch vụ dưới dạng Enable & pre-select (hiện điều khoản dịch vụ và tích chọn sẵn), Auto (mặc định đồng ý với điều khoản dịch vụ) hoặc ẩn.

Enable & pre-select
Auto
Sticky proceed button: Nếu nút này được bật, trên thiết bị di động, nút thêm vào giỏ hàng sẽ được cố định ở cuối màn hình khi cuộn trang.


Show order value on button: Nếu nút này được bật, giá trị đơn hàng sẽ hiển thị cùng nút Place your order.


Bài viết liên quanTùy chỉnh giỏ hàng với Website Builder
Tùy chỉnh Cart goal trong Website Builder
Tùy chỉnh Mini Cart ở Website Builder
Tùy chỉnh Cart drawer trong Website Builder
Tùy chỉnh Cart items trong Website Builder
Thiết lập tiến trình đơn hàng với Website Builder

Cập nhật vào: 05/04/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!